MENU

Financieringsmogelijkheden voor bedrijven om energie te besparen of duurzaam op te wekken

Januari 2018 

1. Subsidieregelingen

 • Duurzaam opwekken van energie:
  Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+): voor opwekken duurzame energie door middel van BiomassaGeothermieWaterWind (land, meer en dijk) en Zon (alleen voor grootverbruikers: minimale aansluiting van 3×80 Amp).
 • Aanschaf van zonneboiler, warmtepomp, biomassaketel, pelletkachel: Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). Loopt tot en met 31 december 2020.
 • Energie-innovaties: diverse subsdiemogelijkheden bij het Rijk: zie RVO
 • Innovaties zonnestroom, warmte en koude installaties, multifunctionele bouwdelen, flexibele energie infrastructuur en energieregelsystemen en –diensten. Subsidies vanuit innovatieprogramma TKI Urban Energy
 • Voorbereiding van Energiemaatregelen: Deze regeling is bedoeld om eigenaar-bewoners, Verenigingen van Eigenaren (VvE’s), organisaties en bedrijven in ’s-Hertogenbosch te ondersteunen bij de totstandkoming van projecten op het gebied van energiebesparing en duurzame energie. Loopt tot en met 31 december 2019.

2. Fiscale regelingen

 • Energie-investeringsaftrek 2018 (EIA)
  De EIA is een fiscale regeling van het ministerie van Economische Zaken en biedt bedrijven fiscaal voordeel bij het nemen van energiebesparende maatregelen. Het fiscale aftrekpercentage is 54,5 procent. Dit betekent een netto voordeel van ongeveer 13,5 procent voor EIA aanvragers. De lijst met maatregelen die in aanmerking komen voor energie-investeringsaftrek 2018 is te downloaden via http://www.rvo.nl/EIA
 • MIA en Vamil
  Voor fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke technieken is er de Milieu Investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).

3. Financieringsmogelijkheden energiebesparing en duurzame energie opwekking

3.1 Bankfinanciering

Verschillende banken bieden goede financieringsmogelijkheden voor verduurzaming van gebouwen. Ze hebben daarvoor substantiële bedragen beschikbaar. Vaak tegen lagere rente. Sommigen bieden een energiescan aan of financieren certificering. ABN AMRO biedt nu zelfs 100 procent financiering aan voor verduurzaming van gebouwen. ING financiert na 2017 niet langer kantoren met een energielabel lager dan C. Dit vanwege nieuwe wetgeving die stelt dat kantoorpanden vanaf 2023 minimaal label C moeten hebben.

3.2 Financiering van zonnepanelen

Diverse partijen bieden lease van zonnepanelen aan voor bedrijven en vastgoedeigenaren. Ze rekenen voor u de business case uit, kunnen SDE subsidie aanvragen en onderhoud en monitoring van het zonnesysteem verzorgen. Heeft u hulp nodig bij de keuze van een aanbieder, neem contact op met de gemeente (zie onderaan).

3.3 Energiefonds Brabant

Via een aantal partners kan een bedrijf of organisatie gebruik maken van financiering van het Energiefonds Brabant. Zie infographic voor mogelijkheden en partners. BOM biedt daarbij ook expertise voor het verkrijgen van financiering van derden.

Energiebesparingsmaatregelen MKB

 • Volgroen verzorgt financiering (financiële lease) van:
 • LED-verlichting
 • Zonnepanelen (met EIA/KIA of met SDE+)
 • Energiebesparing

Volgroen werkt met diverse verkooppartners uit Brabant. Een bedrijf/organisatie kan Volgroen ook direct benaderen voor financiering als het al offertes voor energiemaatregelen heeft.

 • R&R Systems is een ook partner van het Energiefonds Brabant. Zij biedt o.a. verhuur van energiebesparingsmaatregelen aan het MKB.

Energiebesparing voor vastgoedeigenaren

Ovvia biedt, in samenwerking met het Energiefonds Brabant, verduurzaming (energiebesparing) van groter commercieel vastgoed aan inclusief financiering en prestatie garanties. Ovvia kan ook een portefeuille van kleinere panden doen, maar werkt niet voor individuele kleinere organisaties. Dit werkt op basis van een ESCo constructie (zie 3.4)

3.4 Regeling groenprojecten

Biedt voor investeerders in energiebesparing financiering tegen een lagere rente. Zie RVO. Geldt voor de volgende typen energiebesparing:

3.5 Energieprestatiecontract

Een energieprestatiecontract kan helpen op een efficiënte manier energiebesparing meetbaar te maken en hierover afspraken te maken met een leverancier. Via deze handige tool weet u in 5 minuten of een energieprestatiecontract geschikt is voor u.

3.6 ESCo (Energy Service Company)

Hierbij besteedt een eigenaar/gebruiker van een gebouw de energievoorziening en het management daarvan uit aan een externe partij met als doel substantieel op energiekosten te besparen, meer kwaliteit te realiseren, minder vermogensbeslag te hebben in installaties e.d. en de eigen organisatie te ontlasten.
De contractpartner die de installaties, het energiebeheer en -management, etc. overneemt is meestal een consortium van partijen bestaande uit een technisch team en een financier die feitelijk een concessie van de opdrachtgever krijgt en op basis van een prestatiecontract gedurende langere tijd de integrale energie dienstverlening aan de opdrachtgever teruglevert.
Meer informatie over ESCo’s.

Vragen

Heeft u vragen over bovenstaande neem contact op met Janneke van Bakel, j.vanbakel@s-hertogenbosch.nl, 073-6153052

Deelnemers