MENU

Project


Gebouw vol Energie: Voor vastgoed met meer waarde voor gebruikers en eigenaren

In Gebouw vol Energie werken bedrijven en gebouweigenaren samen aan het renoveren naar gezonde, comfortabele én energieneutrale gebouwen. Dit doen ze samen met de Bossche Energiecoalitie en Kantoor vol Energie. Deelnemers aan Gebouw vol Energie worden ondersteund met kennis, inspiratie én krijgen concrete tools aangereikt. Ook wanneer u nog geen concrete renovatieplannen hebt, is Gebouw vol Energie interessant.

Een andere aanpak
In Gebouw vol Energie is het renovatieproces anders ingericht dan gebruikelijk. De eigen ambities van de gebruiker en/of eigenaar, en het stellen van de juiste vraag aan de markt staan centraal. Hiervoor maken we gebruik van de ValueCase-methode van Kantoor vol Energie. Daarnaast wordt de aanbesteding aan en in samenwerking met de markt, op een innovatieve manier vormgegeven. Gebouw vol Energie is gestart begin 2017. Het project bestaat uit inspiratiesessies, pilots en masterclasses.

Inspiratiesessies
De inspiratiesessies van Gebouw vol Energie zijn voor iedereen. De eerste inspiratiesessie vond plaats in het gebouw van Alliander in Duiven. Dit gebouw is gerenoveerd met behulp van de ValueCase-methode. Het gebouw is opgeleverd in 2015, bestaat voor 92% uit hergebruikte materialen én is energieneutraal. De tweede inspiratiesessie was bij het energieneutrale gebouw van Van Mackelenbergh in ’s-Hertogenbosch. De volgende inspiratiesessie zal eind september plaatsvinden.

Pilots
Partijen met concrete renovatieplannen, kunnen zich als pilot aanmelden. Deze organisaties kunnen dan direct met de methode aan de slag gaan. Met diverse mensen uit de organisatie wordt een uitgebreid traject doorlopen. Doel is om tot een gezamenlijke ambitie voor huisvesting te komen. Deze wordt in de markt gezet. Op dit moment lopen er twee pilotprojecten: Avans Hogeschool en Kuijpers installaties.

Masterclass
In de masterclass maken bedrijven kennis met de methode, zodat ze deze later zelf kunnen toepassen. Deelnemers vijf middagen bijeen. Ze krijgen daar instrumenten en hulpmiddelen aangereikt om hun vastgoed naar energieneutraal te renoveren. Deelnemers stellen een eigen ambitie op om aansluitend een innovatief aanbestedingsproces te doorlopen. Zij maken daarbij gebruik van eerdere ervaringen van uitgevoerde pilots en tools die door het expertteam van Kantoor vol Energie al zijn ontwikkeld. De masterclasses zijn gestart in juni 2017, er doen 11 bedrijven aan mee.

Agenda
Eind september: inspiratiesessie. Datum volgt!

Meer informatie
Geïnspireerd worden, maar ook concrete tips en tools krijgen? Informeer wat Gebouw vol Energie voor u kan betekenen. Neem contact op met Janneke van Bakel via j.vanbakel@s-hertogenbosch.nl of via 06 55 24 15 40.

Deel dit bericht met uw netwerk!
Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on LinkedIn90Share on Google+0

Deelnemers