MENU

dinsdag 10 oktober 2017


Bossche Energiecongres 2017

De Bossche Energiecoalitie en de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging nodigen u uit voor het Bossche Energiecongres op:

10 oktober 2017

14:00 uur tot 17:00 uur

Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch.

PROGRAMMA

14:00 uur             Ontvangst met koffie en thee

14:30 uur             Welkom door Heleen Herbert, CCO van Heijmans N.V. en dagvoorzitter Talitha Muusse

14:45 uur             Terugblik Expeditie Spitsbergen

In mei heeft een groep van 66 topmanagers van grote Nederlandse bedrijven, een klimaatexpeditie naar Spitsbergen gemaakt. Dit gebied is de graadmeter voor klimaatverandering. Eén van de deelnemers is Peter Vermaat, CEO van Enexis. Op het Bossche Energiecongres vertelt hij hoe hij de reis heeft ervaren, en welke afspraken deze managers met elkaar gemaakt hebben.

15:15 uur             Regionale Energiestrategie

Als we de energietransitie echt willen versnellen moeten we slimmer samenwerken. Het Rijk, de VNG, IPO en de Unie van Waterschappen hebben het initiatief genomen om op regionaal niveau een strategie te ontwerpen. Jeroen Roeloffzen van bureau Over Morgen was nauw betrokken bij Regionale Energiestrategie West-Brabant.

15:30 uur             Pauze

15:40 uur             Pitches ‘Meters maken in de energietransitie’

Drie bedrijven vertellen hoe zij meters maken in de energietransitie. Hoe kun je met een ambitieus mobiliteitsbeleid, haalbare technische oplossingen en de huidige financiële mogelijkheden, een duurzamer bedrijf worden?

Hetty van der Pennen vertelt hoe Enexis met haar nieuwe mobiliteitsbeleid fors CO2 wil gaan besparen. Victor Koopman van KPMN vertelt over hoe je als huurder, samen met je verhuurder je gebouw kunt verduurzamen. Anke Verhagen van Rabobank spreekt over de Label-C-verplichting voor kantoren en de financiering van duurzame maatregelen.

16:10 uur             Paneldiscussie

Hetty van der Pennen, Victor Koopman en Anke Verhagen gaan met het publiek en met elkaar in discussie. Hoe kun je als bedrijf nog duurzamer worden? En welke stappen kun je nu al zetten?

16:35 uur             Uitreiking BEC2ZERO-prijs

Wethouder Jan Hoskam en BEC-Stuurgroepvoorzitter Pieter van der Meulen reiken een prijs uit aan bedrijf of instelling die het afgelopen jaar zijn CO2-uitstoot drastisch heeft verlaagd en duurzaamheid in haar bedrijfsvoering tot uitdrukking doet komen.

16:50 uur             Afsluiting

 

 

AANMELDEN

Klik hier om u aan te melden.

 

ENERGIEVAKBEURS

Het Bossche Energiecongres vindt plaats tijdens de Energievakbeurs. Een aanmelding voor het Bossche Energiecongres, betekent automatisch dat u bent aangemeld voor de Energievakbeurs. U kunt de vakbeurs ook op 11 en 12 oktober bezoeken. Meer informatie over de Energievakbeurs vindt u op http://www.energievakbeurs.nl/.

 

 

Deelnemers