MENU

woensdag 9 mei 2018


Startbijeenkomst Brabant geeft Energie

U bent van harte uitgenodigd voor de start van Brabant geeft Energie.

Deze bijeenkomst vindt plaats op: woensdag 9 mei 2018 van 15.00 – 18.00 uur. Locatie is: School voor de Toekomst, Vlijmenseweg 2, 5223 GW ’s-Hertogenbosch. Zie voor een routebeschrijving: https://www.kw1c.nl/locaties

Achtergrond
Brabant is vol ambitie. Ambitie rondom de energietransitie, circulaire economie en welzijn voor iedereen. Ook in de uitvoering gebeurt er veel. Van start ups die zich in lokale en regionale communities verbinden en incubators waarin partijen samenwerken aan de energietransitie. Grote bedrijven die restwarmte opnieuw benutten en industrieën die energie besparen. Tuinders en agrariërs die de handen ineenslaan voor de circulaire economie. Technologische vernieuwing die plaatsvindt op een van de vele hubs in Brabant zoals op de TU Eindhoven. Van start ups en MKB tot multinationals. En van buurt communities tot vernuftige technologische innovaties. Brabant heeft het allemaal.

Maar er kan meer gebeuren. Vooral door samen te sturen. Samen met overheden, bedrijven, burgers, onderwijs en wetenschap. Samen sturen op het realiseren van de gedeelde ambitie. Om deze gezamenlijke aanpak vorm te geven is een initiatief gestart op verzoek van Provincie Noord Brabant: Brabant geeft Energie.

Doel Brabant geeft Energie
Doel van Brabant geeft Energie is om de energietransitie in Brabant te versnellen door een gezamenlijke beweging van onderop te voeden en versterken. Wij denken daarbij aan 4 mogelijke routes waarlangs Brabant geeft Energie effectief kan zijn:

1. Versnellen door te verbinden. Versnellen van de energietransitie bij grote bedrijven en industrie door het verbinden van partijen aan elkaar, aan de wetenschap, aan MKB en aan opdracht gevende partijen bijvoorbeeld gemeenten en provincie. Waar sprake is van projecten waarvan in 2018 schop in de grond kan verdient dit mogelijk financiële ondersteuning.

2. Versnellen met seed money.  Ondersteunen van initiatieven van MKB, start-ups en technologische vernieuwing door kleine budgetten laagdrempelig ter beschikking te stellen

3. Versnellen door challenges. Samen met initiatieven van bewoners, initiatieven van onderwijsinstellingen en anderen worden allerlei challenges georganiseerd waarin doorbraken in de praktijk worden vormgegeven en tegelijk veel draagvlak wordt gecreëerd.

4. Versnellen door te communiceren over de beweging. Met bovenstaande initiatieven wordt de beweging in Brabant concreet. We laten dit zien in een stevige communicatie aanpak waarin het laten zien van initiatieven centraal staat.

Voor wie?
De bijeenkomst voor iedereen die mee wil praten over de energietransitie in Brabant.

De bijeenkomst
Brabant geeft Energie willen we graag met jou vormgeven. Meteen van de start. Daarom nodigen we je van harte uit voor een eerste bijeenkomst van dit initiatief. De uitkomst waar wij op hopen is dat we inspiratie, ideeën en plannen hebben die we in 2018 in uitvoering kunnen brengen. En dat we een begin maken van een breed gedeelde beweging in Brabant rondom de energietransitie: Brabant geeft Energie. Een beweging waar we jou graag bij willen.

Aanmelden
Aanmelden kan bij Katja Pistauer, via pa@duurzaamheid.nl of 085 400 00 10.

 

 

 

Deelnemers