MENU

dinsdag 30 juni 2020


Webinar: Op weg naar een Paris Proof bedrijf

Door de coronacrisis is de wereldwijde CO2-uitstoot tijdelijk gedaald. We zien dat ander gedrag mogelijk is. Maar hoe gaan we verder als deze crisis voorbij is? Dit webinar gaat in op de urgentie en de manieren om juist nu stappen te zetten in verduurzaming en zo een nieuwe crisis – een klimaatcrisis – te voorkomen.

Welke kansen biedt het klimaatakkoord bedrijven om succesvoller te ondernemen? Wat is een ‘Paris Proof’ bedrijf en hoe kom je tot een gebouw zonder CO2-uitstoot? En hoe werken we als Bossche bedrijven samen aan deze opgave? Daarover gaat dit interactieve webinar van de Bossche Energiecoalitie.

Martin Mooij (Dutch Green Building Council) gaat kort in op de urgentie om onze bedrijven te verduurzamen. Verduurzaming is niet enkel een keuze. Wet- en regelgeving zal de komende jaren dwingender worden op dit punt. Martin laat zien hoe je slimme keuzes maakt in verduurzaming van je bedrijf en tegelijkertijd aan geldende en opkomende wet- en regelgeving voldoet. Hierbij presenteert hij onder meer handige tools – zoals de duurzame beslisboom – die je kunt gebruiken in de verduurzaming van jouw bedrijf.

Olof van der Gaag (directeur Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie) borduurt door op het verhaal van Martin. Daar waar Martin met name ingaat op de kansen voor besparing en energie-efficientie, gaat Olof met name in op de kansen voor (decentrale) opwek van duurzame energie.

Beide heren zijn nauw betrokken geweest de totstandkoming van het klimaatakkoord. Vanuit hun betrokkenheid en kennis zullen zij de kansen die het klimaatakkoord biedt voor bedrijven belichten. Tijdens het webinar is er uiteraard gelegenheid tot het stellen van vragen.

Heleen Herbert (voorzitter BEC, CCO Heijmans) sluit het webinar af met een oproep. BEC heeft mooie resultaten geboekt, maar het klimaatakkoord vraagt om nieuwe actie. Welke vervolgstappen wilt u zetten? En welke samenwerking met andere partijen kan daarbij helpen? Daarover wil zij met Bossche bedrijven in gesprek tijdens én na het webinar.

Het webinar is gratis. Het vindt plaats op 30 juni van 15.30 tot 16.45 uur.

U kunt zich via deze link >> aanmelden.
Heeft u vragen, mail dan naar bec@s-hertogenbosch.nl

Deelnemers