MENU

Door: Frits Buijs, 5 december 2018


BEC-seminar: Hoe financier je verduurzaming van je bedrijf?

Subsidies en financiering was het thema van het derde BEC-seminar, dat werd gehouden in het hoofdkantoor van de Rabobank in het Paleiskwartier. Een kleine dertig Bossche ondernemers waren aanwezig om geïnformeerd te worden over mogelijke financiering en subsidies om een duurzame businesscase rond te krijgen.

Dat bleek geen overbodige luxe. De gemeente ‘s-Hertogenbosch heeft zelf een Subsidie Voorbereiding van Energiemaatregelen voor (haalbaarheids)onderzoek naar, advies over of andere voorbereidingsactiviteiten voor het treffen van energiemaatregelen voor een woning, gebouw en/of bedrijfsproces in ’s-Hertogenbosch. Deze regeling loopt twee jaar, waarvan de helft al bijna voorbij is en er is nog maar zeer sporadisch gebruik van gemaakt. Vlak de bijeenkomst waren de eerste drie aanvragen ingediend.

Overzicht regelingen

Kinie Lont van de gemeente ‘s-Hertogenbosch wees de aanwezigen nog op de link op de site van de Bossche Energie Coalitie waar een overzicht staat van een aantal subsidie-, fiscale- en financieringsmogelijkheden.

Clusteren

Linda van Hilten van de BOM (Brabantse OntwikkelingsMaatschappij) ging in op de vraag wat de BOM kan betekenen bij financiering van energiebesparende maatregelen. Zij gaf aan dat grotere investeerders vaak niet geïnteresseerd zijn in kleinere projecten, van bijvoorbeeld mkb-ers. Daar kan de BOM bij helpen, bijvoorbeeld door projecten te clusteren.

Eén van de mogelijkheden om energiebesparende maatregelen te nemen is om in zee te gaan met een ESCo, een Energy Service Company. Een ESCo is een bedrijf dat het energiebeheer van een gebouw voor langere periode overneemt, investeert in energiebesparende maatregelen en al het onderhoud pleegt. De eigenaar/huurder wordt dan volledig ontzorgd en verdient de investering op den duur terug.

Geen cherry-picking

De BOM adviseert ondernemers om een businesscase zo breed mogelijk op te zetten. Dus niet enkel ‘cherry-picking’, waarbij je alleen goedkope maatregelen neemt. Dat zou in een volgende fase wel eens tegen je kunnen werken. Want in de toekomst komen de moeilijkere en duurdere maatregelen zeker nog een keer aan bod. En dan is het veel lastiger om die businesscase rond te krijgen

Van Hilten ging tot slot nog in op de Trias Energetica 2.0 waarbij men niet uitgaat van de energie die je nodig hebt, maar van de energie die je duurzaam produceert. Ten eerste produceer je wat je nodig hebt, vervolgens worden overschotten efficiënt gedeeld en energie die dan nog over is wordt opgeslagen voor toekomstig gebruik.

Maatschappelijke rol

Paula van Ginneken, project manager Toekomstbestendig Vastgoed bij de Rabobank ging in op de maatschappelijke rol die de bank speelt bij de energietransitie en verduurzaming. De bank zet daarbij in op zuinige gebouwen, gezonde locaties, duurzame ondernemers en maatschappelijke impact. Een belangrijk aspect bij circulair bouwen en financieren is levensduurverlenging van een gebouw; door renovatie en verduurzaming, of indien haalbaar transformatie naar een andere functie.

Tot slot stipte Van Ginneken nog het nieuwe concept Rabo&Co aan waarbij co-investeerders maximaal 49% van een lening financieren. De aanvrager krijgt hierbij 0,4% korting op de rente.

Voor meer informatie over de financieringsmogelijkheden die hier zijn genoemd en voor eventuele andere vragen kunt u contact opnamen met

Kinie Lont k.lont@s-hertogenbosch.nl

Linda van Hilten lvanhilten@bom.nl

Paula van Ginneken paula.van.ginneken@rabobank.nl of tel. 073-699 55 00

Deelnemers