MENU

Registreer het energieverbruik

Registreer het energieverbruik van uw organisatie. Doe dit voor

  • Elektriciteit
  • Gas
  • Brandstof bedrijfsauto’s

Doe dit ieder jaar. Hiermee krijgt u inzicht in uw energiekosten en de effecten van de uitgevoerde energiemaatregelen.


Maak een overzicht van verschillende energiegebruikers

Inventariseer de verschillende energieverbruikers met het energiegebruik per verbruiker.


Bepaal de bespaarmogelijkheden

Ga na of op de volgende aspecten energie bespaard kan worden:


Maak een overzicht van energiemaatregelen

Maak een overzicht van de energiemaatregelen die u kunt nemen. Gebruik hiervoor de verzamelde informatie. Kijk ook of er maatregelen mogelijk zijn voor de opwekking van duurzame energie, zoals zonnepanelen.


Zoek meer informatie over regels en financiering

Informeer naar de wettelijke kaders, subsidiemogelijkheden, fiscale regelingen en financieringsmogelijkheden van energiebesparende maatregelen. Bijvoorbeeld via deze infographic. Benieuwd naar uw subsidie- en financieringsmogelijkheden? Klik dan hier >


Maak een planning

Besluit welke maatregel in welk jaar uitgevoerd gaat worden.


Uitvoering van maatregelen

Voer de gekozen maatregelen voor energiebesparing en opwekking van duurzame energie uit.


Herhaling

Ga opnieuw naar stap 1 en controleer de energiebesparing die beoogd was en doorloop het stappenplan opnieuw.

 

Deelnemers