MENU

Door: Marlien Van Goor, 2 juli 2019


Bedrijven werken samen aan duurzame energievoorziening

Om grotere stappen te zetten in de energietransitie is samenwerking tussen bedrijven nodig. Op vier bedrijventerreinen sloegen ondernemers daarom de handen ineen. Na een oproep pitchten zij bij de Bossche Energiecoalitie (BEC) hun initiatief voor een gezamenlijke duurzame energieoplossing. Het initiatief vanuit het Paleiskwartier won begeleiding door een energieontwikkelaar, maar ook de andere initiatieven worden verder ondersteund.

In de bodem van het Paleiskwartier slaan bedrijven energie op in de vorm van warmte en kou. Daarvoor liggen er al diverse warmte-koude-opslagsystemen (WKO’s), maar deze werken niet optimaal. Er wordt ook nog veel aardgas gebruikt in het gebied. Initiatiefnemers Arcadis, Brabant Water, Avans Hogeschool en Enexis Netbeheer verwachten samen veel CO2 te besparen door huidige WKO’s te verbinden, uit te breiden met nieuwe WKO’s en nieuwe gebouwen hierop aan te sluiten. (Bekijk hier de video-inzending van de initiatiefnemers.)

Energieontwikkelaar
BEC had bedrijven opgeroepen hun gebiedsgerichte aanpak te pitchen. Zij maakten daarmee kans op inzet van een energieontwikkelaar van BEC. De ondernemers in het Paleiskwartier wonnen ondersteuning van een deskundige die helpt hun initiatief tot ontwikkeling te brengen.

Meer goede initiatieven
Ook de andere initiatieven konden op waardering rekenen. Ondernemers in het Pettelaarpark willen WKO toepassen in combinatie met aquathermie: het gebruik van warmte uit water. Op de Rietvelden is een innovatieve oplossing bedacht voor een warmtenet met PVT-panelen (zonnepanelen die stroom én warmte leveren) en de opslag van warmte en kou in zogenoemde ‘bufferzakken’. Ondernemers op De Herven kiezen voor een integrale aanpak: het revitaliseren van een verouderd deel van het bedrijventerrein en het verduurzamen van bedrijfspanden.

Verdere ondersteuning
Gemeente ‘s-Hertogenbosch en Avans Hogeschool helpen, als deelnemers van BEC, ook deze initiatieven verder op gang te brengen. Heleen Herbert, vice-voorzitter van BEC: “De energie die er nu is bij de bedrijven moeten we vasthouden. Het realiseren van dergelijke samenwerkingsprojecten is niet eenvoudig, maar brengt ons wel tot oplossingen die nodig zijn voor de toekomst.”

Deelnemers