MENU

Biogas

Biogas wordt gewonnen door biomassa te vergisten. Biomassa is materiaal van dierlijke of plantaardige oorsprong, afkomstig uit landbouw of bosbouw of als afval uit productieprocessen. Het opgewekte biogas kan rechtstreeks worden toegepast door een bedrijf met grote warmtebehoefte. Het biogas kan niet rechtstreeks in het aardgasnet gepompt worden. Daartoe moet het biogas eerst opgewerkt worden tot groen gas. Dit soort projecten zijn grootschalig van aard en worden met SDE+ subsidie gestimuleerd.

  • Zelf energie opwekken
  • Zonnestroom van zonnepanelen
  • Windenergie
  • Warmte-Koude-opslag
  • Zonnewarmte van zonnecollectoren
  • Partners zelf energie opwekken
  • Warmtekrachtkoppeling
  • partners energiescan zonnepanelen
  • Zonnepanelen op uw huurpand? Het kan!

R & R Systems

Ontwikkelen en installeren van duurzame
& kostenbesparende energiesystemen.
Jan van Houtum

Jan van Houtum

Directeur

Bespaar hier
Mail mij

Bosch & Van Rijn

Adviseert over windenergie: van plan tot realisatie!
Geert Bosch

Geert Bosch

Adviseur

Bespaar hier
Mail mij

Solar NRG: Voor niets gaat de zon op

Ruime ervaring met plaatsen van grote
zonneenergie installaties bij bedrijven.
Marco van Veen

Marco van Veen

Directeur

Bespaar hier
Mail mij

 

Warmtepompplein.nl

Warmtepompinformatie voor iedereen. Hét nieuwe verwarmen.
Peter Wagenaar

Peter Wagener

Portaal Manager

Bespaar hier
Mail mij

Eneco

Advies over zonnepanelen voor mkb; fiscale voordelen en teruglevering.
Esther Popering

Esther Van Popering

Team duurzaam ondernemen

Bespaar hier
Mail mij

Deelnemers