MENU

Door: Rob van der Rijt, 10 januari 2017


Brabantse bedrijven gezocht voor unieke testcase CO2-beprijzing

Het Bossche ondernemersplatform Klimaatplein.com gaat Brabantse bedrijven voorbereiden op toekomstige CO2-beprijzing. Tijdens de klimaattop in Parijs zijn landen overeengekomen dat er een prijs betaald moet gaan worden voor het veroorzaken van CO2-uitstoot. Die maatregel maakt energiebesparing en duurzame opwekking aantrekkelijker omdat het verbruik van fossiele brandstoffen zo duurder wordt. Klimaatplein start deze unieke testcase om het bedrijfsleven voor te bereiden op die CO2-beprijzing.

Wat ontvangen deelnemers?

banner-bec-en-moedDeelname aan de testcase is gratis. Deelnemers ontvangen een CO2-voetafdruk van het bedrijf en een lijst met mogelijke energie-bespaarmogelijkheden. Ook wordt met hen besproken welke keuzes ze zouden maken wanneer de invoering van een CO2-prijs morgen al realiteit zou zijn. Deelnemers aan de testcase verkrijgen door deelname inzicht in hun CO2-impact en bouwen zo een duurzaam concurrentievoordeel op.

Waarom deze testcase?

De testcase heeft een drietal doelen. Ten eerste het creëren van bewustzijn voor wat CO2-beprijzing gaat betekenen. Ten tweede het opbouwen van kennis met betrekking tot de bespaarmaatregelen die bedrijven bereid zijn te nemen om CO2-uitstoot te verlagen. En tot slot het stimuleren van andere bedrijven om kennis te delen over het besparen van energie en hun zoektocht naar een duurzame energievoorziening.

Wie kunnen deelnemen?

Klimaatplein is op zoek naar drie bedrijven uit drie verschillende sectoren: de agrarische sector, de industriële sector en een dienstverlenend MKB-bedrijf. Deelnemers moeten tussen de 5 en 250 werknemers hebben en gevestigd zijn in Noord-Brabant. Deze bedrijven hebben 1 bedrijfslocatie die nog niet modern verlicht en geïsoleerd is, geen zonnepanelen heeft (maar die wel zouden kunnen plaatsen) en minimaal 3 eigen dienstwagens heeft rijden (die nog niet elektrisch rijden). Geïnteresseerden kunnen zich via deze link aanmelden voor de testcase CO2-beprijzing voor MKB-bedrijven > 

Deelnemers