MENU

CO2-Prestatieladder

Aanbesteders herkennen en belonen met behulp van de CO2-Prestatieladder bedrijven die serieus met CO2-reductie aan de slag zijn gegaan. En bedrijven kunnen met de ladder laten zien hoe ambitieus ze hieraan werken. De ladder stimuleert bedrijven om daadwerkelijk maatregelen te treffen die besparen op energieverbruik en vervolgens om die maatregelen transparant te delen. Daarbij speelt ook de participatie aan samenwerkings-initiatieven (invalshoek D) voor CO2-reductie, zoals deelname aan het Klimaatplein, een rol. Door als organisatie op de hoogste trede van de ladder te staan ontvang je een fictieve korting van 10% op de aanbestedingsprijs.

  • CO2-Prestatieladder
  • Partners CO2 prestatieladder

Deelnemers