MENU

Door: Frits Buijs, 9 februari 2017


Ctac zeer tevreden over warmte-koude-opslag

“Met onze wko-installatie hebben we in ruim vier jaar we zo’n 380 ton CO2-uitstoot voorkomen. Hadden we ons pand op een conventionele manier verwarmd dan hadden 19-duizend bomen een jaar lang in de tropen moeten groeien om die CO2 weer op te nemen.” Chantalle van der Heijden, facility-manager bij Ctac aan Meerendonkweg op het Pettelaarpark vertelt het met enige trots.

Ook niet onbelangrijk: de wko-installatie bespaarde in die tijd bijna 105-duizend euro.. “Maar dat aantal bomen, dat een jaar moet groeien maakt zo’n besparing wel heel tastbaar.”

Regulier verwarmingssysteem

Ctac, een ICT Solution Provider, verhuisde een kleine vijf jaar geleden naar het pand, waar ook BDO Accountants en Belastingadviseurs, Van Iersel en Luchtman Advocaten, Pink Roccade en Velde Groep werving en selectie in huizen. De wko-installatie was bij de bouw al geïnstalleerd en de besparing is berekend ten opzichte van een regulier verwarmingssysteem.

Gebruikersgemak

Chantalle van der Heijden is erg tevreden over de wko-installatie. Niet alleen vanwege de milieuwinst en de CO2-uitstoot die niet gecompenseerd hoefde te worden, maar ook vanwege het comfort en gebruikersgemak. “Er zijn wel wat storingen geweest, maar dat is een onderhoudskwestie. Als gebruiker hebben we daar niets van gemerkt. Je zit dan ook niet meteen in de kou. Bovendien is de wko gekoppeld aan het luchtbehandelingssysteem. Beide systemen zijn op elkaar afgestemd, waardoor iedere ruimte apart te regelen is.”

Monitoring

Een wko-installatie slaat in de winter koude op in de bodem om deze in de zomer weer op te pompen. Onlangs verscheen het rapport over de eerste vier jaar: ‘Monitoring bodemenergiesysteem Pettelaarpark. Hieruit blijkt dat er een klein warmte overschot in de bodem is. ‘Sinds de inbedrijfstelling is er 1235 MWh warmte geleverd (koude in de bodem opgeslagen) en 1270 MWh koude geleverd (warmte in de bodem opgeslagen). Er is een klein warmte-overschot in de bodem. Met een zomer voor de deur is het mooier om een koude-overschot van ongeveer 100 MWh te hebben.’

Mobiliteitsnetwerk

Ook op andere gebieden staat duurzaamheid bij Ctac op de agenda. “We kijken samen met de eigenaar van het pand naar de vervanging van lampen door LED”, zegt de facility-manager. “En ook mobiliteit heeft onze aandacht. We zijn aangesloten bij Brabants Mobiliteits Netwerk waarin bedrijven, overheid, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties samenwerken om Brabant duurzaam bereikbaar te houden. Hier op het Pettelaarpark betekent het dat we samenwerken met onder andere de provincie Noord-Brabant hoe het vervoer van en naar Pettelaarpark verbeterd kan worden.”

Deelnemers