MENU

Door: Bossche Energiecoalitie, 9 oktober 2020


De opbrengst van vijf jaar Bossche Energiecoalitie

In de afgelopen vijf jaar zijn er grote stappen gezet bij de diverse leden van de Bossche Energiecoalitie (BEC). Duurzaamheid is steeds vaker een onderdeel van de lange termijn beslissingen die gemaakt worden. Hierbij is de variëteit groot: van duurzame gebouwaanpassingen tot het terugdringen van mobiliteit en het aanleggen van zonnepanelen.

Er zijn vele initiatieven binnen het BEC ontstaan om de CO2-uitstoot te verminderen. In totaal hebben de BEC-leden in 2019 16% minder CO2 uitgestoten ten opzichte van 2015. En met nieuwe zonne-energie projecten en de windmolens op de Rietvelden is de verwachting dat het doel – 25% CO2-reductie – komend jaar gehaald gaat worden. Een mooi initiatief is bijvoorbeeld de bijdrage van 23 BEC-leden aan de hoeveelheid duurzame energie in ’s-Hertogenbosch door zelf zonne-energie op te wekken. Verder nemen steeds meer BEC-leden meerdere (bovenwettelijke) maatregelen om CO2 te reduceren. Hier gaat het dan om het gebruik van Ledverlichting, het verduurzamen van de mobiliteit en het overstappen op groene stroom.

Vijf jaar BEC zijn leerzame jaren geweest voor de energietransitie. Heel veel kennis is opgedaan en ervaringen zijn uitgewisseld. Maar ook samenwerkingen zijn ontstaan die mooie resultaten hebben opgeleverd. In de samenwerking tussen Waterschap Aa en Maas, Heineken en de Afvalstoffendienst is het project ‘Productie en uitwisseling biogas en duurzame warmte’ tot stand gekomen. Dit project leverde een grote bijdrage aan de CO-2 reductie. Alhoewel het niet eenvoudig is om met verschillende type organisaties en processen tot een succesvolle samenwerking te komen, lukt het toch als de wil er maar bij alle partijen is en blijft.

Ook is gebleken tijdens vijf jaar BEC dat het belangrijk is om verder te kijken dan alleen het nemen van energiemaatregelen. Bij het project ‘Gebouw vol Energie  bleek dat het energieneutraal maken van een pand eerder haalbaar is als dit gecombineerd wordt met andere verbeteringen. Zoals aanpassingen in het comfort, werkklimaat en flexibiliteit van het pand. De BEC-leden Kuijpers en de Koffiebrandery passen deze manier inmiddels succesvol toe bij de renovatie van hun kantoren.

Blik op de toekomst

Alhoewel er flinke stappen zijn gezet, moet er nog heel wat gebeuren voordat in 2050 95% CO2 reductie is behaald en in de tussentijd – 2030 – 49% reductie. Dit vergt een enorme inzet van bedrijven en instellingen. Om de doelen te kunnen halen, komen er vanuit het klimaatakkoord steeds meer verplichtingen. Zoals de informatieplicht energiebesparing en het verplichte energielabel C voor kantoren en de CO2 heffing voor de grote industrie. Ook gaan steeds meer andere thema’s een rol spelen in het duurzaamheidsvraagstuk. Zoals schaarste aan grondstoffen (achteruitgang) biodiversiteit, klimaatadaptatie (wateroverlast, hitte, droogte).

Belangrijk is dat zoveel mogelijk bedrijven -van klein tot groot- meedoen en meedenken met het bredere duurzaamheidsvraagstuk. In het Duurzaam Netwerk dat zich nu verder ontwikkelt, ontstaat een stevig platform voor bedrijven om met elkaar aan verduurzaming te werken.

Hoe hebben de BEC-leden Yoeri Schenau van Arcadis, Marc Hoedemakers van bouwbedrijf Hoedemakers, Robert van der Meulen van Heineken en Ton Schuurmans van Enexis de afgelopen vijf jaar ervaren? En hoe denken Rob Bogaarts van Brabant Wonen, Raoul Beckers van de gemeente en Yoeri Schenau hierop verder te bouwen met een breder Duurzaam Netwerk?. Dit is allemaal terug te zien in de uitzending van BEC waarin Heleen Herbert, voorzitter BEC, met deze heren in gesprek gaat.

Klik hier om de uitzending te bekijken.

Deelnemers