MENU

De voordelen van fietsen

Een fiets veroorzaakt geen uitstoot van broeikasgassen, fietsen is gezond voor lichaam en geest en fietsen is een goedkoop vervoersalternatief. Bespreek eens met uw werkgever wat de mogelijkheden zijn. Meer tips en mogelijkheden vindt u op de website ‘Fietsen scoort voor een beter klimaat‘.

  • Personenvervoer
  • Juiste bandenspanning
  • Energiezuinig rijden
  • Flexibel vervoer
  • Openbaar Vervoer als klimaatvriendelijk mobiliteitsalternatief
  • partners energiescan duurzame mobiliteit

Deelnemers