MENU

Financieringsmogelijkheden voor bedrijven om energie te besparen of duurzaam op te wekken

April 2018 

1. Subsidieregelingen

 • Duurzaam opwekken van energie: Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+): voor opwekken duurzame energie door middel van BiomassaGeothermieWaterWind (land, meer en dijk) en Zon (alleen voor grootverbruikers: minimale aansluiting van 3×80 Amp).
 • Aanschaf van zonneboiler, warmtepomp, biomassaketel, pelletkachel: Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). Loopt tot en met 31 december 2020.
 • Energie-innovaties: diverse subsdiemogelijkheden bij het Rijk: zie RVO
 • Innovaties zonnestroom, warmte en koude installaties, multifunctionele bouwdelen, flexibele energie infrastructuur en energieregelsystemen en –diensten. Subsidies vanuit innovatieprogramma TKI Urban Energy
 • Voorbereiding van Energiemaatregelen: Dit is een subsidie voor onderzoek en advies voor de totstandkoming van projecten op het gebied van energiebesparing en duurzame energie. De regeling geldt voor eigenaar-bewoners, Verenigingen van Eigenaren (VvE’s), organisaties en bedrijven in gemeente ’s-Hertogenbosch. Loopt tot en met 31 december 2019.

2. Fiscale regelingen

 • Energie-investeringsaftrek 2018 (EIA)
  De EIA is een fiscale regeling van het ministerie van Economische Zaken en biedt bedrijven fiscaal voordeel bij het nemen van energiebesparende maatregelen. Het fiscale aftrekpercentage is 54,5 procent. Dit betekent een netto voordeel van ongeveer 13,5 procent voor EIA aanvragers. De lijst met maatregelen die in aanmerking komen voor energie-investeringsaftrek 2018 is te downloaden via http://www.rvo.nl/EIA
 • MIA en Vamil
  Voor fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke technieken is er de Milieu Investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).

3. Financieringsmogelijkheden energiebesparing en duurzame energie opwekking

3.1 Bankfinanciering
Verschillende banken bieden goede financieringsmogelijkheden voor verduurzaming van gebouwen. Ze hebben daarvoor substantiële bedragen beschikbaar. Vaak tegen lagere rente. Sommigen bieden een energiescan aan of financieren certificering. ABN AMRO biedt nu zelfs 100 procent financiering aan voor verduurzaming van gebouwen. ING financiert na 2017 niet langer kantoren met een energielabel lager dan C. Dit vanwege nieuwe wetgeving die stelt dat kantoorpanden vanaf 2023 minimaal label C moeten hebben.

3.2 Financiering van zonnepanelen
Diverse partijen bieden lease van zonnepanelen aan voor bedrijven en vastgoedeigenaren. Ze rekenen voor u de business case uit, kunnen SDE subsidie aanvragen en onderhoud en monitoring van het zonnesysteem verzorgen. Heeft u hulp nodig bij de keuze van een aanbieder, neem contact op met de gemeente (zie onderaan).

3.3 BOM Renewable Energy
BOM Renewable Energy (voorheen Energiefonds Brabant) helpt ondernemers bij het realiseren van duurzame energieprojecten. Zij adviseert bij organisatie en structurering van projecten en investeert om projecten van de grond te krijgen. BOM biedt daarbij ook expertise voor het verkrijgen van financiering van derden. Zie hier > welke ondersteunings- en financieringsmogelijkheden er zijn.

MKB: verduurzamen zonder zorgen en investering > klik hier

Energiebesparing in vastgoed en industrie > klik hier

3.4 Regeling groenprojecten
Biedt voor investeerders in energiebesparing financiering tegen een lagere rente. Zie RVO. Geldt voor de volgende typen energiebesparing:

3.5 Energieprestatiecontract
Een energieprestatiecontract kan helpen op een efficiënte manier energiebesparing meetbaar te maken en hierover afspraken te maken met een leverancier. Via deze handige tool weet u in 5 minuten of een energieprestatiecontract geschikt is voor u.

3.6 ESCo (Energy Service Company)
Hierbij besteedt een eigenaar/gebruiker van een gebouw de energievoorziening en het management daarvan uit aan een externe partij met als doel substantieel op energiekosten te besparen, meer kwaliteit te realiseren, minder vermogensbeslag te hebben in installaties e.d. en de eigen organisatie te ontlasten.
De contractpartner die de installaties, het energiebeheer en -management, etc. overneemt is meestal een consortium van partijen bestaande uit een technisch team en een financier die feitelijk een concessie van de opdrachtgever krijgt en op basis van een prestatiecontract gedurende langere tijd de integrale energie dienstverlening aan de opdrachtgever teruglevert.
Meer informatie over ESCo’s.

3.7 Downloads
Download hier een handige infographic over de verduurzaming van uw bedrijf

Meer weten?
Heeft u vragen over bovenstaande? Neem dan contact op met Janneke van Bakel van gemeente ‘s-Hertogenbosch via j.vanbakel@s-hertogenbosch.nl of 073-6153052.

Deelnemers