MENU

Gebouw vol Energie


De werkwijze

Er zijn nog weinig partijen die een energieneutraal gebouw durven vragen. Toch zijn er al veel marktpartijen die verstand hebben van energieneutraal renoveren. Hoe zorgen we dat we die kennis volledig benutten? Bij Gebouw vol Energie gaat het om de juiste organisatie van het renovatieproces.

De juiste vraag stellen
Voor het realiseren van een energieneutraal gebouw zijn twee dingen cruciaal: het stellen van de juiste vraag, en op een innovatieve manier aanbesteden van het werk. De juiste vraag stellen betekent formuleren wat je wilt bereiken als organisatie. En welke rol de huisvesting daarbij kan spelen. We zien huisvesting niet als een kostenpost, maar als een bedrijfsmiddel. De kwaliteit van het gebouw is van essentiële waarde voor je organisatie. Denk aan de bijdrage van een gezond en comfortabel gebouw aan de productiviteit van de medewerkers. Of aan de waarde van een energieneutraal gebouw voor een duurzame imago. Met een gezond, comfortabel en energieneutraal gebouw creëer je dus waarde. Met behulp van de Valuecase-methode kun je deze waarde concreet maken en becijferen.

Innovatief aanbesteden
Om naar gezond en energieneutraal te renoveren is veel kennis en ervaring nodig vanuit diverse invalshoeken. Omdat in een traditioneel proces deze kennis en ervaring vaak niet wordt volledig, vraagt dit om een andere aanpak. Aanbesteden op basis van ambities – in plaats van een uitgewerkt bestek – geeft marktpartijen de ruimte om met innovatieve oplossingen te komen. Diverse voorbeelden (Alliander, Royal Haskoning DHV) laten zien dat samenwerking tussen opdrachtgever en consortia van bouwpartijen uit de hele keten leidt tot betere resultaten en meer tevreden opdrachtgevers.

Voorbeelden en ervaring met de ValueCase
Enkele voorbeelden van gebouwen in Nederland die het renovatieproces hebben ingericht met de Valuecase-methode vindt u op deze website. Jaap Strating, CPO bij gemeente Eindhoven, gebruikte de Valuecase bij de aanbesteding ‘slim verduurzamen van gemeentegebouwen’. “Deze aanpak is nieuw maar ook een ideale start voor trajecten die op de traditionele manier vastgelopen zijn. Juist dan is er plaats voor vernieuwing.”

 

Deelnemers