MENU

Gebouw vol Energie


Vraag & Antwoord

Energieneutraal (ver)bouwen is nog geen gemeengoed. Gebouweigenaren en bedrijven voorzien veel problemen, waardoor zij niet voor energieneutraal durven gaan. Vaak zijn er meer mogelijkheden dan u denkt. We benoemen op deze pagina mogelijke belemmeringen om voor energieneutraal te kiezen. En hoe u daarmee kunt omgaan.

“Er is geen urgentie.”
Kantoren moeten in 2023 minimaal energielabel C hebben, om nog verhuurd te mogen worden, en in 2030 minimaal energielabel A. Met het budget voor een label-A renovatie, kunt u ook naar energieneutraal. Vanaf 2020 moet nieuwbouw aan de BENG-norm (Bijna EnergieNeutraal Gebouw) voldoen. Er is nu al schaarste in de aannemerswereld. Als iedereen rond 2023 hun gebouw conform wetgeving maakt drijft dit de prijzen op. Daarom moeten vastgoedeigenaren juist nu al handelen.

“De investeringen zijn te hoog.”
Werk op basis van total cost of ownership! Financiering en uitvoering van onderhoud en beheer wordt bij de renovatie meegenomen en op basis van een prestatiecontract uitbesteed.

“De eigenaar moet investeren, terwijl de huurders het voordeel dragen.”
Huurders stellen steeds meer eisen voor wat betreft duurzaamheid. Een gezond en energieneutraal gebouw draagt bij aan hogere productiviteit, kostenbesparing en een positief imago voor de huurder. Wanneer de huisvesting meer waarde krijgt voor de huurder, is deze eerder bereid mee te investeren of de kosten van verduurzaming in het huurcontract te regelen. Daarnaast zijn Energieneutrale gebouwen waardevast en toekomstbestendig.

“Ik ben huurder van het gebouw, wij hebben niets over het gebouw te zeggen.”
Ga in gesprek met de verhuurder. Ook de verhuurder heeft belang bij een duurzaam gebouw. Denk aan tevreden huurders en een waardevast gebouw. Zoek uit waarom een gezond en energieneutraal gebouw voor u beiden interessant is.

“Het is technisch niet mogelijk.”
Door innovatief aan te besteden wordt de markt uitgedaagd om met vernieuwende oplossingen te komen. De markt zal met oplossingen komen die buiten de reguliere maatregelen vallen.

“De markt is er nog niet klaar voor.”
Marktpartijen beschikken over steeds meer kennis en ervaring in energieneutraal bouwen. Innovatief aanbesteden wordt steeds vaker toegepast.

“Ik wil wel graag, maar ik weet dat het management van mijn organisatie niet wil meedoen.”
Om een energieneutraal gebouw te realiseren, is ‘commitment’ nodig van de hele organisatie. Het is belangrijk om het management te overtuigen van de meerwaarde van een energieneutraal gebouw.

“Voor het klimaatprobleem maakt het niet uit of ik mijn gebouw verduurzaam.”
De gebouwde omgeving is verantwoordelijk voor 40% van de Nederlandse CO2-uitstoot. Wie nu kiest voor energieneutraal, inspireert anderen om hetzelfde te doen. Op deze manier kunnen we onze CO2-uitstoot zo snel mogelijk verminderen.

“Ik weet niet waar ik moet beginnen.”
Sluit u aan bij Gebouw vol Energie. Uiteindelijk is renoveren naar gezond en energieneutraal een kwestie van ‘gewoon doen’.

Deelnemers