MENU

Gebouw vol Energie


Programma 2018 – Zien dat het kan!

Gebouw vol Energie gaat ook in 2018 weer voor duurzaam vastgoed. Daarom zijn er dit jaar vijf masterclasses en diverse inspiratiebijeenkomsten. Daarnaast is Gebouw vol Energie op zoek naar nieuwe pilotprojecten.

9 april: Excursie ’ Duurzaam en energieneutraal in de praktijk’
Op 9 april gingen we naar het kantoor van Warmtebouw in Utrecht. Dit kantoor won de Healthy Urban Office Challenge, de prijs voor duurzaamste kantoor van regio Utrecht. Verder stond de renovatie van het gebouw van Waterschap Zuiderzeeland op het programma. Een verslag en de foto’s van de excursie vindt u hier.

5 masterclasses in mei en juni
In vijf masterclasses namen we u mee in verschillende aspecten van het verduurzamen van uw vastgoed naar gezond, comfortabel en energieneutraal. Dit betreft onderwerpen als energielabels en certificering, financiën en het opstellen van een ambitie. Maar liefst 17 sprekers, waaronder Jan-Willem van de Groep, Aukje Kuypers en Onno Dwars, leverden een bijdrage aan de masterclasses.

Wilt u de belangrijkste lessen nog eens nalezen? Lees dan dit artikel.

Pilotprojecten
Kuijpers installaties en Avans Hogeschool startten vorig jaar een pilot Gebouw vol Energie. Zij zijn hard op weg om een energieneutraal gebouw te realiseren. Bent u gebouweigenaar of eindgebruiker van een gebouw in ’s-Hertogenbosch en wilt u ook dat deze gezond, comfortabel en energieneutraal wordt? Dan kan uw gebouw de volgende pilot worden.

Wat is een pilot Gebouw vol Energie?
Er worden enkele strategische sessies georganiseerd. Deze staan onder leiding van de procescoaches van Kantoor vol Energie. Voor deze sessies stel je een projectteam van stakeholders uit jouw organisatie samen. Wat ga je tijdens deze sessies doen:

  • Met behulp van de tools van Kantoor vol Energie krijgt ieder lid van het projectteam inzicht in de gemeenschappelijke doelen, ambities en belangen. Vervolgens wordt dit gekoppeld aan energieneutrale huisvesting: er wordt in kaart gebracht wat de toegevoegde waarde is van een energieneutraal gebouw voor de bedrijfsdoelstellingen. Dit wordt ook financieel doorgerekend.
  • De ambities voor huisvesting worden omgevormd tot een x aantal pijlers. Dit kunnen bijvoorbeeld ‘energieneutraliteit’, ‘gezondheid’, ‘comfort’ en ‘circulariteit’ zijn. Deze worden vervolgens vormgegeven door er kwalitatieve en kwantitatieve randvoorwaarden aan toe te voegen. Dit is de basis voor een aanbesteding.
  • Aan het eind van het proces wordt de keuze gemaakt om de aanbesteding wel of niet door te zetten.

Interesse?
Kijk wat Gebouw vol Energie voor u kan betekenen. Neem contact op met Janneke van Bakel via j.vanbakel@s-hertogenbosch.nl of 073-615 3052.

Deelnemers