MENU

Gebouw vol Energie


Wat is energieneutraal?

Het doel van Gebouw vol Energie is 10 energieneutrale gebouwen in gemeente s’-Hertogenbosch in 2020. Met een energieneutraal gebouw bedoelen we dat alle energie die in een gebouw wordt gebruikt lokaal duurzaam wordt opgewekt. Dit geldt voor de gebouw-gebonden én de gebruikers-gebonden energie. We streven ernaar dat de energieopwekking op de locatie zelf plaatsvindt.

Certificaten
Vaak wordt bij renovatie of nieuwbouw het doel gesteld om een bepaald certificaat of EPC-norm te behalen. Binnen Gebouw vol Energie werken we niet met certificaten. We streven naar een gebouw dat de ambities van de gebruiker zo goed mogelijk faciliteert. Een gezond, comfortabel én energieneutraal gebouw dat past bij de identiteit en werkzaamheden van de gebruiker

Waarom energieneutraal?
–      Hiermee bereid u zich voor op regelgeving die eraan komt. Vanaf 2023 moeten alle kantoorgebouwen minimaal label-C hebben om te worden verhuurd. Zeer waarschijnlijk zal in 2030 label-A verplicht zijn. Ook voor andere sectoren wordt wetgeving verwacht op dit vlak.
–      Kies bij een renovatie voor verduurzaming richting energieneutraal. De kosten van verduurzaming van het gebouw in de toekomst kunnen duurder uitvallen.
–      Duurzame klimaatsystemen kunnen kan het binnenklimaat van een gebouw sterk verbeteren. Dit heeft positieve effecten op gezondheid van medewerkers. Investeren in een duurzaamheid gebouw is investeren in je bedrijf.
–      Energieneutrale gebouwen zijn waardevast en toekomstbestendig. Ze hebben lagere risico’s en leveren een beter rendement op.
–      Een energieneutraal gebouw heeft aantrekkingskracht op huurders. Het kan gemakkelijker worden verhuurd, huurders zijn bereid om langere huurcontracten aan te gaan.

Handige informatie
Wet- en regelgeving voor gebouwen, vindt u hier.
Informatie over energieneutraal bouwen, vindt u hier.
Informatie over energieneutrale scholen en kantoren, vindt u hier.
Informatie over het energiezuinig maken van uw bedrijfspand, vindt u hier.
Een interessante presentatie van Jan Rotmans over de energietransitie, vindt u hier.

Deelnemers