MENU

Gebouw vol Energie


Wat is Gebouw vol Energie?

Doel is tien energieneutrale gebouwen
Gemeente ‘s-Hertogenbosch streeft naar een klimaatneutrale gemeente in 2050. Daarvoor zullen de meeste utiliteitsgebouwen energieneutraal of energieleverend moeten worden. Om dit te realiseren is de gemeente samen met de Bossche Energiecoalitie en Kantoor vol Energie begonnen met Gebouw vol Energie. Doel is om in 2020 tien energieneutrale gebouwen te hebben. Hiermee laten we zien dat het kan! En we leren over hoe je dat voor elkaar krijgt.

Huisvesting als bedrijfsmiddel
Gebouw vol Energie richt zich op de verduurzaming van de huidige gebouwenvoorraad. Het beste moment om te verduurzamen is bij een grondige renovatie. De technische oplossingen om een gebouw energieneutraal te maken, zijn al op de markt. De grootste uitdaging zit in het organiseren van het renovatieproces, en het verbinden van bedrijfsambities aan het huisvestingsvraagstuk. Gebouw vol Energie gaat over het definiëren van ambities, het opstellen van een businesscase, de financiering, het aanbesteden, contracteren en de voordelen voor zowel eigenaar als gebruiker.

Pilots, leren en inspiratie
Gebouw vol Energie ondersteunt pilots. In mei 2017 zijn er twee gestart: Avans Hogeschool en Kuijpers installaties. Zij hebben de ambitie uitgesproken om voor energieneutraal te gaan en krijgen begeleiding bij het maken van hun ‘Valuecase’. 11 organisaties en vastgoedeigenaren volgden in juni een 5-delige masterclass Valuecase. Daarnaast zijn er inspiratiesessies en excursies, bijvoorbeeld naar Alliander.

Innovatiecoalitie
Gebouw vol Energie is bedoeld voor bedrijven en gebouweigenaren. Uitwisselen van kennis en ervaring over energieneutraal renoveren, én het ook gaan doen, staat centraal. De gemeente faciliteert deze innovatiecoalitie door het verzorgen van workshops en het inschakelen van experts.

Wat kan Gebouw vol Energie voor u betekenen?
Gaat u renoveren en heeft u al gedacht aan een energieneutraal gebouw? Of overweegt u energieneutrale nieuwbouw? Neem contact op met Janneke van Bakel van gemeente ’s-Hertogenbosch via 073 615 3052 of j.vanbakel@s-hertogenbosch.nl

Deelnemers