MENU

Door: Frits Buijs, 12 oktober 2016


Goede voorbeelden van samenwerking op BEC-congres

Het congres van de Bossche Energie Coalitie op 6 oktober 2016 stond in het teken van Energie besparen en duurzaam opwekken. Verschillende Bossche ‘best-pratices’ passeerden de revue. Al deze projecten dragen hun steentje bij aan de reductie van het energieverbruik met 25% in 2020.

“25 procent is een behoorlijke doelstelling”, zei Herman Keijzer, lid van de BEC stuurgroep bij de opening van het congres. “Ook al hebben we nog vier jaar te gaan, het is geen wonder dat het nu al een behoorlijke impact heeft op alles wat we doen.”

Komende jaren

Naast de doelstelling om gezamenlijk het energieverbruik met een kwart naar beneden te brengen, gaf de director IT & Outsourcing Services van Ricoh ook aan dat het aantal leden van de coalitie in de komende jaren moet groeien van 55 nu naar zo’n tweehonderd in 2020.

Energie besparen en verduurzamen doe je niet alleen. Dat was de duidelijke boodschap die de ruim vijftig aanwezigen meekregen van de vier voorbeelden die vervolgens voor het voetlicht kwamen.

Laurien van Wieringen van Rockspring, vastgoedeigenaar van de Bossche Woonboulevard en Ruud Ernes, voorzitter van de ondernemers op de woonboulevard presenteerden gezamenlijk een plan om energie te besparen. Het advies van Ruud Ernes was duidelijk: “Je moet het samen doen. En als je erin gelooft is er altijd een weg.” (lees hier > meer over dit initiatief)

Paleiskwartier Elektrisch

Een tweede voorbeeld van samenwerking werd gepresenteerd door Marc Graetz, coördinator van Paleiskwartier Elektrisch >. Het project loopt zo goed dat er ook vanuit andere steden interesse is voor dit Bossche initiatief. Binnenkort kunnen ook particulieren zich aansluiten bij Paleiskwartier Elektrisch. Volgens Marc Graetz gaan die twee gebruikersgroepen uitstekend samen omdat particulieren vooral in de avonduren een auto nodig hebben. De tijd dat ze nu vaak stil staan.

Leasen van je LED-verlichting was het derde voorbeeld van samenwerking tussen BEC-partners dat erg succesvol is. Simpel gezegd komt het gezamenlijk project van Jacques Mulders Elektrotechniek en De Besparingsconsulent erop neer dat je de nieuw aan te schaffen hardware voor de LED’s financiert door de besparing op de energiekosten.

Ingewikkeld

Een laatste voorbeeld van samenwerking was het plan > van Waterschap Aa en Maas en Heineken om biogas dat vrij komt bij de vergisting van residuen uit het afvalwater te gebruiken bij het brouwen van bier. De eerste gesprekken daarover zijn al in 2010 gestart en binnenkort gaat men beginnen met de aanleg van de leiding en bouw van installaties. Peter Ketelaars van Waterschap Aa en Maas gaf in zijn presentatie aan hoe ingewikkeld de uitwerking van een simpel idee kan zijn. In de praktijk heb je te maken met verschillende momenten van afschrijving en vervanging van installaties. Ook niet onbelangrijk: je moet juridisch vastleggen wat er gebeurt als de hoeveelheid biogas niet geleverd kan worden.

Voordat wethouder Hoskam het congres afsloot gaf ingenieursbureau Tauw een demonstratie van de Smart Energy Planner, een digitale tool om op gebiedsniveau de energievraag en het potentieel aan duurzame energie inzichtelijk te maken. Met industrieterrein De Brand als voorbeeld werd gekeken welke mogelijkheden er zijn voor wind- en zonne-energie of WKO-installaties. En wat elke investering oplevert aan duurzame energie.

Eenderde

Bij zijn afsluiting schetste wethouder Jan Hoskam welke uitdagingen ‘s-Hertogenbosch als stad heeft, wil het in 2050 energieneutraal zijn. Eenderde van de totale energiebehoefte zou duurzaam opgewekt moeten worden en eenderde bespaard. Maar voor de laatste 33 procent is er nog geen oplossing. Min of meer geruststellend zei hij: “We hebben de tijd, maar in 2050 moet ’t echt klaar zijn.”

Verschillende deelnemers vroegen zich bij de aansluitende lunch af of die tijd ons gegund is en of het BEC en de gemeente ‘s-Hertogenbosch niet een grotere inspanning moeten leveren. Wellicht een thema voor het volgende congres. Zie hier een fotoverslag van het congres >.

Deelnemers