MENU

Door: Bossche Energiecoalitie, 27 juni 2018


Is uw bedrijf al voorbereid op de informatieplicht energiebesparing?

Heeft uw bedrijf de erkende energie-bespaarmaatregelen al genomen om te voldoen aan de informatieplicht? Ruim 100.000 Nederlandse bedrijven worden vanaf komend jaar gevraagd aan te geven welke stappen zij al hebben gezet. Wat betekent dit nu concreet in de praktijk?

De Wet milieubeheer kent sinds 1993 een energiebesparingsverplichting. Deze verplichting is gedefinieerd als de plicht voor organisaties om alle energiebesparingsmaatregelen te nemen die zich binnen 5 jaar terugverdienen. Dit geldt voor bedrijven én instellingen die meer dan 50.000 kWh stroom of 25.000 m3 gas verbruiken.

In de praktijk bleek deze wet moeilijk te handhaven waardoor gestelde klimaat- en energiedoelen niet worden gehaald. Daarom komt er vanaf komend jaar een informatieplicht energiebesparing waarmee ondernemers worden verplicht aan te geven welke maatregelen voor energiebesparing zij hebben genomen. Het betreft dan de zogenaamde erkende bespaarmaatregelen die per branche zijn opgesteld.

Om ondernemers hierin te ontzorgen is een speciale website ontwikkeld met daarop alle informatie over deze informatieplicht. Wat houdt de plicht precies in, welke gevolgen heeft het en hoe kunnen bedrijven eraan voldoen? Bereid u nu alvast goed voor en ontdek welke kansen de informatieplicht energiebesparing uw onderneming biedt.

Speciaal voor de ondernemers in ‘s-Hertogenbosch is er ook de BEC-Energiecheck die op laagdrempelige wijze laat zien hoe je op energiekosten kunt besparen of zelf duurzaam kunt opwekken. Ook biedt deze check de mogelijkheid om een (gratis) energie-advies van de stad te krijgen. Ga via deze link naar de Energiecheck >

Deelnemers