MENU

Door: Astrid Berkhout, 20 maart 2017


Nieuwe Energietransitie-programma zet in op innoveren en ‘meters maken’

In 2008 heeft de gemeenteraad een ambitieus hoofddoel vastgesteld: ‘s-Hertogenbosch klimaatneutraal in 2050. Daarvoor is o.a. nodig dat er geen gebruik meer wordt gemaakt van eindige fossiele brandstoffen en alleen nog maar van duurzame energie. Eind 2016 heeft de gemeente een nieuw Energietransitie-programma (2016-2020) gelanceerd om ervoor te zorgen dat dit ook daadwerkelijk gaat gebeuren.

“We spreken bewust over transitie omdat het gaat over een overgang”, vertelt wethouder Jan Hoskam. “Een overgang naar een duurzame energievoorziening. Als stad zullen we in 2050 in totaal 18 Petajoule verbruiken, dit is evenveel als de opbrengst van 720 windmolens. Dit maakt duidelijk hoe groot de opgave is. We verwachten in de toekomst zo’n 8 Petajoule te kunnen besparen en ruim 3 Petajoule te kunnen opwekken met bijvoorbeeld windmolens, zonnepanelen en zonneweides. Voor de ruim 6 Petajoule die dan overblijft, moet de toekomst een oplossing gaan bieden. Mede om die reden zetten we in het programma in op innovatie. Als gemeente spelen we graag een faciliterende rol. Een mooi voorbeeld zijn de Solar Noise Barriers van Heijmans, innovatieve zonne-geluidsschermen waarmee energie kan worden opgewekt. Deze worden momenteel uitgeprobeerd langs de Randweg, bij Willemspoort te ’s-Hertogenbosch.”

Meters maken
Technische vernieuwing is mooi, maar tegelijkertijd moeten er meters worden gemaakt. “En wel met technieken die inmiddels bewezen effectief zijn. Zo stimuleren we de ontwikkeling van Nul-op-de-meter woningen en de renovatie naar energieneutrale gebouwen. Verder willen we aan de slag met slimme energienetten en het gebruik van restwarmte. Dit moet flinke energiebesparingen opleveren. We werken bovendien aan een goede digitale informatievoorziening over duurzame energie. Ook is gestart met brabantwoontslim.nl, waar woningeigenaren en VvE’s terecht kunnen voor informatie over energie. We ondersteunen de komende 5 jaar opnieuw de Bossche Energiecoalitie van bedrijven en organisaties, die gezamenlijk werken aan 25% CO2-reductie in 2020.”

Samenwerking is essentieel
“De komende jaren moeten er lastige keuzes worden gemaakt. Zo zullen we moeten accepteren dat het stadsbeeld en het landschap kunnen veranderen als we inzetten op duurzame energie. Een goede samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven, bewoners en instellingen is essentieel om de energietransitie te doen slagen. De ondertitel van het programma is niet voor niets ‘van veilig ver weg naar concreet dichtbij’. Willen we de 2050-doelstelling daadwerkelijk realiseren, dan vraagt dit inzet van iedereen. Als gemeente willen we het goede voorbeeld geven. Daarom streven we ernaar onze eigen organisatie al in 2020 klimaatneutraal te hebben. Om dit te bereiken, leggen we zo veel mogelijk daken vol met zonnepanelen en voeren we verschillende besparingsmaatregelen uit. Daarnaast wordt er een plan uitgewerkt hoe we ons rest-energieverbruik duurzaam kunnen opwekken. We hopen dat vele anderen zich door ons laten inspireren. Alleen zo houden we onze stad leefbaar voor onze kinderen en kleinkinderen.”

Deelnemers