MENU

CO2-Compensatie

Het neutraliseren van (nog) niet te reduceren broeikasgassen van bijvoorbeeld vliegreizen en vervoer op de weg kan met behulp van compensatieprojecten. Door uw restant aan veroorzaakte broeikasgassen te compenseren wordt 100% verantwoordelijkheid genomen voor de eigen uitstoot en wordt een bijdrage geleverd aan het oplossen van het klimaatprobleem. Zie hieronder voor meer informatie.

  • Diverse soorten projecten
  • Verschillende standaarden

Deelnemers