MENU

Door: Bossche Energiecoalitie, 14 mei 2020


Organisaties Paleiskwartier onderzoeken verbetering warmtenet

Enexis, Avans Hogeschool, Brabant Water en Arcadis willen de energievoorziening in het Paleiskwartier verduurzamen. Met hun gezamenlijke initiatief wonnen zij een jaar geleden de begeleiding BEC’s energieontwikkelaar. Nu vertellen Ton Schuurmans (Enexis) en André Hekma (Arcadis) over hun onderzoek.

Warmtenet verduurzamen

In het Paleiskwartier ligt een warmtenet, dat gevoed wordt door bodemenergie (warmte-koude opslag). Met behulp van warmtepompen zorgt het voor verwarming en koeling van veel kantoren en woningen. Op het eerste oog lijkt dit zeer duurzaam, maar dat is nog niet volledig het geval. Het systeem werkt nog verre van optimaal en maakt nog veel gebruik van CV ketels op aardgas. Het doel van dit initiatief is het bestaande systeem te optimaliseren en er meer gebouwen op aan te sluiten waar mogelijk. We onderzoeken daarom als initiatiefnemers en gebruikers van een aantal gebouwen samen met de eigenaar van het systeem welke verbeteringen mogelijk zijn om volledig duurzaam te werken. En we zoeken naar geïnteresseerde partijen die zouden willen aansluiten op het warmtenet, om zo te kunnen stoppen met het gebruik van aardgas.

Kansen en uitdagingen

Om inzicht te krijgen in de verbetermogelijkheden voor het warmtenet wordt op verschillende niveaus onderzocht wat kansen en uitdagingen zijn. Zit er bijvoorbeeld voldoende potentieel in de bodem om het warmtenet uit te breiden en kan dit ook i.v.m. met de waterwinning van Heineken? Is de huidige infrastructuur ook berekend op extra capaciteit? Zijn er meer gebouwen die willen aansluiten al klaar om over te gaan op een warmtenet? En is het mogelijk om met de verschillende gebruiksprofielen (verschillende momenten van warmtevraag en koudevraag) het systeem beter in balans te houden?

We onderzoeken ook of het mogelijk is WKO’s te gebruiken voor de bestrijding van bodemverontreiniging in het Paleiskwartier. Daarmee wordt het gebied naast duurzamer ook leefbaarder.

Subsidies

Het is niet de bedoeling dat het bij een eerste haalbaarheidsonderzoek blijft. We willen hierna direct doorpakken. Daarom wordt gelijktijdig onderzocht of er landelijke of Europese subsidievormen zijn voor de verdere uitwerking van een toekomstig systeem. Dit alles met het doel om zoveel mogelijk gebouweigenaren aan te sluiten op het warmtenet en het aardgasgebruik zoveel mogelijk terug te dringen. Zo verduurzamen we het gebied en de gebouwen door beter gebruik te maken van de bodemenergie bronnen die er in de omgeving zijn.

In een volgend blog zullen we meer inhoudelijk ingaan op het project.  

Foto: Sandra Peerenboom

Deelnemers