MENU

In ’s-Hertogenbosch werken bedrijven en organisaties samen aan energiebesparing en een duurzame energievoorziening onder de naam Bossche Energiecoalitie (“BEC”).

Het convenant en de routekaart van het BEC vormen de basis voor deze samenwerking.

download-routekaartdownload-convenant

 

 

Wat is de Bossche Energiecoalitie, oftewel het BEC?

De Bossche Energiecoalitie bestaat uit een groep van ruim 50 bedrijven, overheidsorganisaties en onderwijsinstellingen die zich hard maken voor een duurzame economie. Zij voeren energiebesparende maatregelen uit en wekken duurzame energie op. Het BEC wil grote stappen zetten door samenwerking. En het BEC wil samen een proeftuin zijn voor duurzame innovaties. De projectontwikkelaar van het BEC ondersteunt de deelnemers met deskundigheid en bij het ontwikkelen van projecten. Jaarlijks zijn er diverse themabijeenkomsten en een BEC-congres waar de inspanningen en resultaten zichtbaar zijn.

Wat is het doel van het BEC?

De deelnemers aan het BEC werken aan een CO2-reductie van 25% in 2020 door energie te besparen, duurzame energie op te wekken en groene energie in te kopen. Het einddoel is een klimaatneutraal ’s-Hertogenbosch in 2050.

Ondersteuning van de BEC-projectontwikkelaar

Laur Vissers

Voor ondersteuning bij energieprojecten is projectontwikkelaar Laur Visser het aanspreekpunt. Wilt u sparren over uw verduurzamingsagenda of over de mogelijkheden voor het opwekken van duurzame energie? Of wenst u informatie over zonnepanelen en de verschillende subsidies en fiscale regelingen? Neem dan contact op met Laur Vissers.

 

Hoe is het BEC georganiseerd?

Het BEC wordt gecoördineerd en aangestuurd door de stuurgroep en de managementgroep. Lid van de stuurgroep zijn de directeuren en wethouder van: Heineken, Ricoh, Avans Hogeschool, Heijmans, Enexis, Waterschap Aa en Maas, Vitelco en gemeente ’s-Hertogenbosch. Lid van de managementgroep zijn: Brabant Water, Enexis, Arcadis, VNO-NCW Brabant Zeeland (regio ’s-Hertogenbosch), Avans Hogeschool, Heineken, Enexis en gemeente ’s-Hertogenbosch.

Kennis en ervaring uitwisselen

De deelnemers wisselen ervaringen en kennis uit. Dit gebeurt tijdens diverse bijeenkomsten, bijvoorbeeld over energiemonitoring, zonnepanelen of warmte-koude-opslag, of tijdens het jaarlijkse BEC-congres. Daarnaast wordt informatie gedeeld via de digitale BEC-nieuwsbrief, de website, LinkedIn, en Twitter . Heeft u een suggestie voor een artikel in de nieuwsbrief of voor een thema-bijeenkomst? Geef dit door aan bec@s-hertogenbosch.nl.

Deelnemen aan het BEC?

Wilt u met uw bedrijf stappen zetten om energie te besparen en profiteren van de voordelen van het BEC? Word dan BEC-deelnemer. Neem contact op via bec@s-hertogenbosch.nl.

Als BEC-deelnemer kunt u gebruik maken van de ondersteuning van de projectontwikkelaar, profiteert u van het delen van kennis en ervaring met andere Bossche organisaties, maakt u deel uit van het duurzaamste zakelijke netwerk van ’s-Hertogenbosch en krijgt u inzicht in uw CO2-footprint. Leden betalen een jaarlijkse financiële bijdrage variërend van €150 tot €1500, afhankelijk van het aantal fte van uw organisatie.

Deelnemers