MENU

Door: Stef Tomesen, 29 april 2019


Pitch uw gebiedsaanpak!

Als BEC lid streeft u CO2-reductie na in uw bedrijf. Steeds meer bedrijven zijn daarmee bezig. Om tot een duurzame energievoorziening voor uw bedrijf te komen zijn oplossingen op bedrijfsniveau niet altijd optimaal.
Wilt u met bedrijven in uw gebied verkennen welke oplossingen mogelijk zijn om gezamenlijk uw energievoorziening te verduurzamen? En heeft u de ambitie om, bij een positieve business case, daar ook samen vervolg aan te geven?

Schrijf dan uw gebied in om kans te maken op inzet van de energieontwikkelaar van BEC.

BEC ondersteunt dit jaar een pilot voor gebiedsgerichte duurzame energieoplossingen. Daarvoor stelt zij een energieontwikkelaar ter beschikking. Een deskundig persoon, die samen met de bedrijven uit een gebied toewerkt naar een technisch uitgewerkt energieconcept, financieel model en voorstel voor het organiseren van en komen tot realisatie.
Voor initiatieven die geen pilot worden is andere ondersteuning beschikbaar. Dus indienen levert altijd iets op.

Hoe aan te melden?
Wilt u met meerdere bedrijven in uw gebied samen werken aan duurzame energieoplossingen?
Beschrijf uw initiatief op 1 pagina A4. Laat daarin zien hoe u als gebied invulling geeft aan onderstaande punten:
• Welke partijen doen mee, en waarom?
• Welke problemen of belemmeringen ervaren bedrijven t.a.v. verduurzamen van het energiegebruik en welke kansen zie je?
(Het gaat hier om bedrijfsoverstijgende problemen of kansen t.a.v. energiebehoefte of aanbod)
• Wat is jullie gezamenlijke doelstelling?
Geef aan wat de CO2-uitstoot nu is, welk % je in het gebied wilt reduceren en maak dit aannemelijk.
• Waarom is daar BEC of de energieontwikkelaar voor nodig?
• Welke samenwerking/uitwisseling is er al?
• Waarmee onderscheid je je (t.o.v. andere bedrijventerreinen)?
Dien uw initiatief uiterlijk 12 juni in via bec@s-hertogenbosch.nl.

De selectie
• Geïnteresseerde gebieden dienen hun initiatief in voor 13 juni 2019
• Op 20 juni pitchen zij het initiatief voor de stuurgroep BEC in maximaal 3 minuten.
• De stuurgroep stelt, wanneer nodig, enkele toelichtende vragen per initiatief
• De stuurgroep beoordeelt de initiatieven en geeft uiterlijk op 27 juni aan welk initiatief ondersteuning van de energieontwikkelaar krijgt
• Met de andere initiatieven wordt op korte termijn contact opgenomen om alternatieve ondersteuning te bespreken

Criteria selectie pilot
De stuurgroep BEC beoordeelt initiatieven op basis van de volgende vier criteria:
• Samen. Welke partijen doen mee, en hoe werken ze samen?
• CO2-reductie. Wat is de CO2-uitstoot nu en welk % wil het gebied reduceren?
• Vernieuwend. Waarin onderscheid het initiatief zich van anderen?
• Opschaalbaarheid. In hoeverre is de pilot op te schalen naar een groter gebied en/of toe te passen in een ander gebied?

Voor vragen kunt u terecht bij Laur Vissers, projectaanjager BEC, laur@businessliaisons.nl, 06-21645058 of Janneke van Bakel, secretaris stuurgroep BEC, j.vanbakel@s-hertogenbosch.nl, 06-55241540.

Deelnemers