MENU

Door: Rob van der Rijt, 5 september 2016


Preventiescan klimaatverandering wijst bedrijven op schadegevolgen weersextremen

Bedrijven kunnen zich voorbereiden op extreme weersomstandigheden die veroorzaakt worden door klimaatverandering. het Klimaatplein ontwikkelde een preventiescan die de mogelijke schadegevolgen voor bedrijven in beeld brengt en daarbij direct preventiemaatregelen geeft.

Voorkomen is beter dan genezen, en zeker ook wanneer het op klimaatverandering aankomt. Er zijn veel manieren om als organisatie de uitstoot van het broeikasgas CO2 te verminderen. Bijvoorbeeld door te besparen op energie of deze duurzaam op te wekken.

Klimaatverandering en extreem weer

Toch is Nederland al dankzij klimaatverandering met 1,7 graad opgewarmd. En dat betekent gevolgen voor de weersomstandigheden. Die zijn extremer en zullen nog extremer worden. Denk aan de extreme neerslag van de afgelopen weken, maar ook aan meer wind en hogere temperaturen. Ondernemers kunnen zich hier op voorbereiden met de preventiescan klimaatverandering van het Klimaatplein.

Preventiescan voor ondernemers

De preventiescan geeft de mogelijke schadegevolgen van klimaatverandering in beeld en geeft praktische preventietips. Delta Lloyd en Klimaatplein.com willen met de scan niet onfeilbaar zijn, maar wel bewustwording creëren en aanzetten tot het nemen van preventieve maatregelen. Via deze weblink kunt u gebruik maken van de preventiescan klimaatverandering >.

Deelnemers