MENU

Project


Solar Noise Barriers: energieopwekkend zonne-geluidscherm

Onder de naam Solar Noise Barriers (SONOB) werkt Heijmans, samen met bedrijven en kennisinstellingen, in de gemeente ’s-Hertogenbosch aan een project waarin een innovatief modulair zonne-geluidsscherm wordt ontwikkeld en in de praktijk wordt beproefd. In het project wordt gekeken naar de mogelijkheden voor brede toepassing van zonne-geluidsschermen langs wegen en spoorwegen. Ook wordt onderzocht hoe een zonne-energiefunctie esthetisch, robuust en kostenefficiënt kan worden geïntegreerd in geluidsschermconstructies.

Het SONOB-project heeft tot doel een doorbraak te forceren in de markt voor zonne-geluidsschermen . Hiertoe wordt gewerkt aan innovatieve materialen, een nieuw productontwerp en een eerste functioneel prototype. Bovendien wordt in een living lab-omgeving onderzoek gedaan naar opbrengst, financiële haalbaarheid en acceptatie van stakeholders, zoals weggebruikers, omwonenden, landschapsarchitecten, wegenbouwers en wegbeheerders. Het technische concept is hierbij zeer innovatief. Er wordt uitgegaan van een bestaand geluidsscherm met beproefde geluidswering.

Samenwerking

In het project SONOB werkt Heijmans samen met Van Campen Industries, Airbus Defence and Space Netherlands, TU Eindhoven, Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en Solar Energy Application Centre (SEAC). Financiering van het project vindt plaats vanuit eigen bijdragen van de deelnemende bedrijven en met subsidie vanuit de Topsector Energie (TKI Solar Energy en TKI EnerGo). Vanuit samenwerkingsverband SPARK participeert ook de Gemeente ’s-Hertogenbosch in het living lab door kosteloos de locatie ter beschikking te stellen en een bijdrage te doen vanuit haar subsidiebudget voor duurzame innovatieprojecten.

De SONOB proeflocatie bevindt zich in de Willemspoort aan de Ring West, tegenover het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Voor meer informatie over dit project zie http://www.heijmans.nl/nl/solar-noise-barriers-sonob/

Deelnemers