MENU

Project


Zonnepanelen op gemeentelijke daken

De gemeente ’s-Hertogenbosch wil in 2020 een klimaatneutrale gemeentelijke organisatie hebben. Dit houdt in dat ook de gemeentelijke gebouwen zo energiezuinig mogelijk moeten worden. Bij de geselecteerde gebouwen wordt gestreefd naar bijna energie neutraal (BENG), in ieder geval minimaal energielabel B. Om dat te bereiken wordt waar mogelijk duurzame energie toegepast.

Een van de manieren om duurzame energie op te wekken zijn zonnepanelen. Voor de gemeentelijke gebouwen is gekeken naar de mogelijkheid voor het plaatsen van zonnepanelen. Er zijn of worden op minimaal 25 gemeentelijke gebouwen zonnepanelen geplaatst. Er liggen nu al ruim 8.000 zonnepanelen, waarmee jaarlijks meer dan 2 miljoen kWh wordt opgewekt. Dit staat gelijk aan het elektriciteitsverbruik van ongeveer 650 huishoudens. In 2017 worden er nog 4.000 zonnepanelen gelegd.

Voor het plaatsen van deze zonnepanelen ontvangt de gemeente SDE+ subsidie van het Rijk. Dit is een regeling waarbij de overheid een subsidie verleent voor elke geproduceerde kWh door zonnepanelen.

 

 

 

Deelnemers