MENU

Project


Zonnepanelen op gemeentelijke daken

De gemeente ’s-Hertogenbosch wil in 2020 een klimaatneutrale gemeentelijke organisatie hebben. Dit houdt onder meer in dat de gemeentelijke gebouwen zo energiezuinig mogelijk worden. Bij de geselecteerde gebouwen wordt gestreefd naar bijna energie neutraal (BENG) en in ieder geval minimaal energielabel B. Waar mogelijk wordt duurzame energie toegepast.

Een van de manieren om duurzame energie op te wekken zijn zonnepanelen. Er is gekeken op welke gebouwen deze geplaatst kunnen worden. In 2019 zullen ruim 16.000 zonnepanelen zijn gelegd, waarmee jaarlijks meer dan 4 miljoen kWh wordt opgewekt. Dit staat gelijk aan het elektriciteitsverbruik van ongeveer 1.300 huishoudens.

Voor het plaatsen van deze zonnepanelen ontvangt de gemeente SDE+ subsidie van het Rijk. Dit is een regeling waarbij de overheid een subsidie verleent voor elke geproduceerde kWh door zonnepanelen.

Kijk hier voor meer informatie over mogelijke subsidies en financieringsmogelijkheden voor uw organisatie.

 

 

 

Deelnemers