MENU

Door: Claire Dekkers, 23 maart 2017


Rondetafelgesprekken: hoe behalen we ons doel?

Op 11 mei vinden rondetafelgesprekken plaats waar we concrete invulling gaan geven aan het gezamenlijk doel om in 2020 25% CO2 te hebben bespaard, ten opzichte van 2016. Met de lopende BEC-projecten halen we een reductie van 12,5%. Hoe gaan we de overige 12,5 % realiseren? De rondetafelgesprekken bieden de gelegenheid om daarover met elkaar in gesprek te gaan. In groepen van ongeveer 8 deelnemers bespreken we de mogelijkheden van energiebesparing, zodat ieder daar in zijn eigen organisatie mee aan de slag kan.

Heeft u een concreet plan om bij uw bedrijf of instelling de CO2 reductie te realiseren? Neem dit plan mee, zodat we dit kunnen bespreken. Omdat alle BEC-deelnemers verwacht worden en de ruimte beperkt is, vragen we u om maximaal één persoon per organisatie af te vaardigen.

De rondetafelgesprekken vinden plaats bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie van waterschap Aa en Maas. De aanwezigen krijgen daar ook een korte rondleiding langs het biogasproject van het waterschap Aa en Maas met Heineken en de Afvalstoffendienst. De middag wordt afgesloten met een borrel.

Aanmelden.

Deelnemers