MENU

Door: Frits Buijs, 8 oktober 2018


Seminar Van het gas af

Hoe lang blijft de gaskraan nog open op uw bedrijventerrein? Deze vraag stond centraal bij het seminar Van het gas af dat op donderdag 4 oktober werd gehouden. Zo’n twintig geïnteresseerden (BEC-leden en niet-leden) werden hierover bijgepraat door Jody van de Griendt directeur/eigenaar van Klimax en Sjoerd Zeijlemaker commercieel manager bij Ecopartners onderdeel van Kuijpers.

“Van het gas af? Ja het kan! Het is gewoon mogelijk.” Zo opende Jody van de Griendt zijn bijdrage. “Technisch gezien is het geen enkel probleem. De doelstelling is hartstikke mooi, maar als we voor 2030 een reductie van de CO2-uitstoot met vijftig procent willen realiseren dan komen we veel handjes tekort.”

Klimaatakkoord

Van de Griendt zette een hele rij maatregelen en overeenkomsten op een rij die er aan moeten bijdragen om in 2030 de helft minder CO2 uit te stoten en in 2050 zelfs 95%. Van het Klimaatakkoord in Parijs, het Nationaal Klimaatakkoord tot het onlangs verschenen rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving.

Ook in de wet- en regelgeving is al veel geregeld, zoals de verplichting voor bedrijven om energiebesparende maatregelen uit te voeren als de investering binnen vijf jaar kan worden terugverdiend. Of de EED, de Energie Efficiëntie richtlijn van de Europese Unie, waarbij bedrijven boven 250 medewerkers jaarlijks een energie-audit moeten houden.

Alternatieven

Om zijn openingswoorden kracht bij te zetten, liet hij vervolgens een aantal alternatieven voor het gebruik van aardgas zien.

  • Elektrische oplossing met een warmtepomp
  • Hybride oplossing (infrarood, houtpellets en/of warmtepomp)
  • Warmtenet (biomassa, aardwarmte, restwarmte of oppervlaktewater)
  • Groen gas (biogas, waterstof of synthetisch gas)

Bijkomend voordeel om van het gas af te gaan is dat het vaak ook comfortverhogend werkt. Het is volgens Van de Griendt overigens wel aan te raden om het te combineren met een grotere renovatie van je bedrijfspand, waarbij ook de schil bekeken wordt en er bijvoorbeeld vloerverwarming wordt aangelegd.

Stadsklooster San Damiano

Sjoerd Zeijlemaker sloot hier met zijn presentatie meteen op aan: “Energie besparen begint met de meest voor de hand liggende maatregelen: isoleren, koudebruggen opheffen.

Vervolgens is het belangrijk om inzicht te krijgen in het verbruik.”

Een goed voorbeeld noemde hij het Stadsklooster San Damiano aan de Does van de Willeboissingel in Den Bosch. Kuijpers heeft daar een inventarisatie gemaakt van het energieverbruik en vervolgens gekeken wat mogelijke alternatieven zouden kunnen zijn.

Businesscase

“We kijken daarbij naar duurzaamheidsaspecten, investerings- en gebruikskosten. Uiteindelijk rolt er een businesscase uit. Maar een aspect dat vaak vergeten wordt is het belang van een gezonde of comfortabele werkomgeving. Hoe zet je dat af tegen een harde businesscase. Als we het toegenomen comfort goed kunnen kwantificeren, dan zouden we meteen een heel eind verder zijn.”

Vanuit de zaal kwam de vraag hoe om te gaan met gebruikersgedrag. Bij klimaatbeheersing is het vaak een probleem dat werknemers meteen aan de knoppen gaan draaien als ze het koud hebben, of het raam open zetten als het even te warm is.

“Wij schroeven alle knoppen eraf”, was het even eenvoudige als verbluffende antwoord van Sjoerd Zeijlemaker

Binnenklimaat

Een ander probleem waar men vaak tegenaan loopt is dat huurders en eigenaren verschillend aankijken tegen energiebesparende maatregelen. Zeijlemaker: “Vastgoedeigenaren kijken vooral naar de kosten, waar huurders juist gebaat zijn bij een verbetering van het binnenklimaat en lagere energiekosten.”

Maar of men nu als huurder of eigenaar bij dit seminar aanwezig was, iedereen had van de twee sprekers voldoende stof meegekregen om voor zichzelf na te gaan hoe en wanneer men van het gas af gaat.

Deelnemers