MENU

Door: Bossche Energiecoalitie, 3 oktober 2016


Verduurzaming woonboulevard. Wensen en mogelijkheden.

Eigenlijk kwam het gesprek te vroeg. Zowel Laurien van Wieringen, van verhuurder Rockspring, als Ruud Ernes, voorzitter van de ondernemersvereniging heeft het vooral over de plánnen voor energiebesparing op de Woonboulevard ‘s-Hertogenbosch. En natuurlijk over de eerste concrete maatregel: de lampjes in de grote luifel die vervangen worden door led.

Rockspring, de verhuurder van de panden aan de Woonboulevard in ‘s-Hertogenbosch is al geruime tijd met de huurders in overleg hoe de winkeliers energie kunnen besparen. Van Wieringen: “Wat betreft de verduurzaming van de woonboulevard oriënteren we ons in eerste instantie op het thema energie. Wat willen we? Wat kunnen we? En wat levert het op? Om daar achter te komen hebben we als eerste een energiescan laten maken. De vervanging van de verlichting in de luifel konden we heel snel realiseren.”

Zonnepanelen op het dak

Andere aanpassingen zoals zonnepanelen op de daken liggen wat ingewikkelder. Ruud Ernes: “We zijn met een paar leden van de ondernemingsvereniging wel aan het kijken of we zonnepanelen op het dak kunnen leggen. Maar er leven vooral veel vragen, zowel op technisch als op financieel gebied.”

Ook Rockspring is nog niet zo ver dat ze al zonnepanelen wil gaan leggen. “We willen eerst het energieverbruik goed in kaart brengen. Maar uiteindelijk gaan we wel wat doen. Onze investeerders vragen daar ook om. Onze vastgoedfondsen worden op duurzaamheid beoordeeld volgens het GRESB, Global Real Estate Sustainabilaty Benchmark. De criteria daarvoor worden elk jaar zwaarder. Een paar jaar geleden scoorde je al punten als je enkel de situatie in kaart bracht. Nu moet je ook daadwerkelijk dingen aanpakken.”

De ondernemers zien zonnepanelen wel zitten. Ruud Ernes: “Het is uiteraard goed voor ons imago als we in de toekomst geheel of gedeeltelijk op zonnestroom draaien. Op schermen kun je laten zien wat het oplevert en we zouden laadpalen op zonnestroom neer kunnen zetten voor elektrische auto’s en fietsen. Het is een groot voordeel dat wij voornamelijk overdag open zijn en juist dan stroom gebruiken als de zon schijnt. Dan heb je geen probleem met saldering.”

Constructief overleg

“We zoeken naar een vorm waar iedereen blij van wordt. De ondernemers die het gebouw huren hebben weinig ruimte om te investeren. Voor ons zou het mooi zijn als de verhuurder hierin het voortouw wil nemen. Er zit natuurlijk wel een risico aan zo’n investering, maar dat kunnen ze met een kleine opslag afdekken.”

Van Wieringen is er van overtuigd dat het energiegebruik op de Bossche Woonboulevard in de toekomst aangepakt zal worden. Maar als verhuurder beseft ze ook dat zo’n woonboulevard z’n eigen specifieke problemen heeft. “In een winkelcentrum is het gemakkelijker om het energieverbruik gezamenlijk aan te pakken. Daar heb je gemeenschappelijke ruimtes, waar wij als verhuurder verantwoordelijk voor zijn. Op de woonboulevard verhuren we de ruimtes casco. Dan liggen de meeste zaken bij de huurder.”

Het overleg tussen Rockspring en de ondernemingsvereniging verloopt in ieder geval constructief en beide zijn er van overtuigd dat de Bossche Woonboulevard in de toekomst veel energiezuiniger zal zijn.

Rockspring verhuurt en investeert in vastgoed voor institutionele beleggers zoals pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. Het bedrijf heeft een intern ESG-beleid (environment, Sustainable and Green) dat gebaseerd is op het streven naar duurzaamheid in de meest brede zin van het woord. Het bedrijf investeert zoveel mogelijk in duurzaam onroerend goed. Men gaat er daarbij vanuit dat het opnemen van relevante milieu en sociale maatregelen een positieve invloed heeft op het fondsrendement. Tegelijkertijd is Rockspring zich ervan bewust dat rendementen belangrijk zijn om voor hun klanten lange-termijn doelstellingen te behalen.

Bron foto: Bossche woonboulevard

Deelnemers