MENU

Door: Tjeu Cornet, 2 juli 2019


Verslag seminar duurzaam vastgoed: wat moet en wat kan?

Om (inter)nationale klimaatafspraken te halen wordt van bedrijven en vastgoedeigenaren verwacht dat zij energiemaatregelen nemen. Welke maatregelen zij moeten en kunnen nemen is nog lang niet voor iedereen duidelijk, bleek tijdens het seminar. De Bossche Energiecoalitie en de gemeente lieten zien wat wettelijk verplicht is en hoe je toekomstbestendig kunt omgaan met vastgoed. De verduurzaming van KEK en de Koffiebrandery blijken sprekende voorbeelden.

Op 27 juni kwam zo’n twintig ondernemers en gebouweigenaren bijeen om zich te informeren over de noodzaak en wenselijkheid van verduurzaming van hun pand. Gastheer was Erik Kuipers, directeur van KEK interieurontwerp dat zelf een complete energiemetamorfose heeft ondergaan.

Meer ambitie

Uitgangspunt is dat de gemeente in 2050 klimaatneutraal is, en in 2035 de bebouwde omgeving, aldus Janneke van Bakel van gemeente ‘s-Hertogenbosch. ‘Voor nieuwbouw hanteert de gemeente hogere eisen dan de wettelijk norm. Op dit moment geldt er een energieprestatiecoëfficient (EPC) die aan elk type bedrijven normen stelt. Een bedrijf dat minder dan 40 m3 gas per uur verbruikt, wordt al niet meer op het aardgasnet aangesloten. Vanaf 2020 komen er nog strengere normen, gericht op Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG). Deze past de gemeente nu al zoveel mogelijk toe. In de toekomst moeten nieuwe gebouwen naar verwachting energieneutraal of zelfs -leverend zijn.   

Niets doen = overtreding

Intussen controleert de gemeente op de wet- en regelgeving. Toezichthouder Marcha Bierhof hield de ondernemers voor dat er een energiebesparingsplicht geldt voor bedrijven en instellingen die per jaar meer dan 50.000 kWh aan elektriciteit of meer dan 25.000 m3 aardgas verbruiken. Deze bedrijven zijn verplicht alle maatregelen te treffen die binnen vijf jaar of minder terug te verdienen zijn. Zij hebben bovendien een informatieplicht energiebesparing. Dat wil zeggen dat zij vanaf 1 juli 2019 verplicht zijn de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) te informeren over hun maatregelen. En dat vervolgens elke vier jaar. ‘Doet u dat niet, dan bent u in overtreding’. Voor grote ondernemingen geldt daarnaast ook een energie-auditplicht, waarbij energiegebruik en mogelijkheden voor besparing in beeld worden gebracht.

Van E naar A

Over de zin en onzin van energielabels sprak Laur Visser, projectaanjager bij het BEC. In die rol was hij nauw betrokken bij de verbetering van het KEK-pand van label E naar label A.

‘Er wordt veel over die labels gekletst. Maar een energielabel geeft slechts een indicatie van het energiegebruik van een gebouw. Niet meer en niet minder.’ Een energielabel geldt voor alle panden en is verplicht zodra het pand in andere handen overgaat. Bij een vloeroppervlak van 1.000 m2 bedragen de kosten voor het verkrijgen ervan ca. 500 euro. Het label is vervolgens tien jaar geldig. Wie niet over een label beschikt riskeert een boete van 10.000 euro. Vooral voor kantoren wordt het energielabel belangrijk. Want in 2023 moet elk kantoor tenminste aan energielabel C voldoen.

Interactie met huurders

Tot slot vertelden Koos de Looff (Koffiebrandery) en Timm Hartmann (Alba Concepts) over hun inspanningen om de Koffiebrandery circulair en energieneutraal te ontwikkelen. De gemeente benaderde de eigenaar om in de vorm van een pilot op een andere manier naar verduurzaming van vastgoed te kijken. Een gezonde exploitatie op lange termijn staat daarbij centraal. ‘We geven toe, zonder die impuls van de gemeente waren we niet met dit pand gestart, maar nu zetten we onze tanden erin.’ Het is een bedrijfsverzamelgebouw. Daardoor zijn de talrijke huurders essentieel in het transformatieproces. Deze ondernemers hebben vaak met hart en ziel voor dit pand gekozen. Daarom hebben de ontwikkelaars een heel traject uitgelijnd om de huurders bij het proces te betrekken, hun wensen zo veel mogelijk te honoreren en tegelijk de betaalbaarheid in het oog te houden.

Foto’s: Sandra Peerenboom

Deelnemers