MENU

Vervang uw cv-ketel door een warmtepomp

Een warmtepomp kan een duurzaam alternatief zijn voor een gasgestookte verwarmingsketel. Een warmtepomp onttrekt warmte aan de omgeving (bijvoorbeeld bodem, water of lucht) en geeft deze warmte af met een hogere temperatuur. Met de warmtepomp kunt u uw energieverbruik en CO2-uitstoot reduceren. Daarvoor geldt wel een aantal voorwaarden, laat dat goed onderzoeken. Het is onder andere belangrijk dat het temperatuur afgifte systeem (radiatoren, vloerverwarming, luchtverwarming) in uw gebouw geschikt moet zijn voor lage temperatuur afgifte (circa 30 à 35 graden Celsius).

De warmtepomp verbruikt elektriciteit; voor 1 deel elektriciteit kan in gunstige omstandigheden 4 tot 6 delen warmte worden onttrokken uit de omgeving. Door een warmtepomp te combineren met zonnepanelen kunt u ook dit elektriciteitsverbruik verduurzamen.

Een alternatieve oplossing is een hybride warmtepomp. Hier wordt een warmtepomp gecombineerd met een kleine gasgestookte verwarming. De ketel wordt hierbij voornamelijk ingezet in de winterperiode, en de warmtepomp vooral in het voor- en naseizoen. Voor deze systeem hoeft u uw conventionele radiatoren niet te vervangen. Afhankelijk van de mogelijkheden voor isolatie en aanpassingen van het afgiftesysteem kan dit een duurzaam alternatief zijn.

  • Verwarmen en koelen
  • Energiebewust gedrag stimuleren
  • Zijn de installaties goed afgesteld?
  • Vervang versleten deurrubbers van koel- en vriescellen
  • Vraaggestuurd verwarmen, koelen en ventileren
  • Kijk naar mogelijkheden gebruik restwarmte of -koude
  • partners energiescan verwarmen en koelen

Deelnemers