MENU

Door: Stef Tomesen, 5 juli 2018


Wat hebben we geleerd van de masterclasses Gebouw vol Energie?

In mei, juni en juli vonden vijf masterclasses van Gebouw vol Energie plaats. Maar liefst 18 sprekers kregen het podium om vanuit hun perspectief te vertellen over die ene vraag: hoe realiseer je een energieneutraal gebouw? Wij hebben speciaal voor u de belangrijkste lessen op een rijtje gezet:

Masterclass #1 – Energielabels en certificaten

 • Wytze Kuijper en Woud Jansen: BENG, ZEN, het energielabel, BREEAM-nl, GPR-gebouw en Greencalc. Vanaf nu weet je wat je moet doen en wat al kan!
 • Jan-Willem van de Groep: Focus op CO2 in plaats van labels. Er is geen excuus, de energietransitie moest gisteren al in gang gezet zijn!
 • Reinier Wolf: Het is een verkeerde aanname dat verduurzamen duur is. Weet wat je doet en wat de financiële consequenties zijn, gekoppeld aan jouw specifieke gebouw en toekomstige ontwikkelingen.

Masterclass #2 – Van initiatief naar programma van eisen

 • Aukje Kuypers: Kuijpers gaat het kantoor in Den Bosch renoveren. Zij besteden aan op ambities omdat zij nog niet weten wat zij willen hebben, maar wel weten wat ze willen bereiken: een showcase voor het bedrijf!
 • Thomas de Groot: Arcadis wil 40% CO2 besparen tussen 2010 en 2020. Maar het heeft geen eigen gebouwen. Het bedrijf stelt CO2-reductie eisen bij onderhandelingen voor nieuwe huurcontracten.
 • Wouter Roemaat – Het krijgen van een goed antwoord, begint met het stellen van een goede vraag! Daag de markt uit en je realiseert een beter resultaat voor hetzelfde geld.

Masterclass #3 – Financiën en de waarde van duurzaam vastgoed

 • Jim Teunizen: Vastgoed is geen kostenpost maar een bedrijfsmiddel. Bedenk dus wat een gebouw oplevert in de volledige gebruiksperiode. Denk bijvoorbeeld ook aan de restwaarde van de grondstoffen in het gebouw.
 • Marcel de Boer:  Duurzaam vastgoed loont! In de huidige taxaties wordt dit nog niet meegenomen. Op termijn zal de markt veranderen en zal duurzaamheid in taxaties worden meegenomen.
 • Paula van Ginneken – van Horrik & Leontien de Waal: Rabobank financiert alleen nog toekomstbestendig vastgoed. Kiezen voor een duurzaam gebouw is essentieel om de juiste financiering te krijgen.
 • Bart Wijffels – Neem mogelijke subsidievoordelen tijdig mee in investeringsbeslissingen. Dit levert echt geld op.

Masterclass #4 – Samenwerken met de markt: slim contracteren en aanbesteden

 • Noor Huitema: Bij een innovatief project vraag je niet aan de markt wat je wil hebben, maar wat je wil bereiken. Dit zorgt dat de markt de ruimte krijgt om met innovatieve oplossingen te komen.
 • Fanauw Hoppe – Het belangrijkste voorwaarden voor een goede samenwerking tussen vraag en aanbod is het erkennen van elkaars belang, volledige openheid, gedeelde verantwoordelijkheid en de bereidheid om problemen samen op te lossen. Je moet risico’s durven benoemen en goed onderbrengen.
 • Onno Dwars – “Wij hebben vorig jaar al besloten om alleen nog gasloze woningen te bouwen. Door de nieuwe verplichting voor gasloos bouwen hoeven wij nu geen ontwerpen aan te passen.” Anticipeer op tijd op nieuwe ontwikkelingen. Als je wacht totdat iets een wettelijke verplichting wordt, kost het veel tijd en geld om je aan te passen.

Masterclass #5 – Trends en ontwikkelingen: Slimme, gezonde en circulaire gebouwen

 • Stefan van Uffelen: We moeten zuiniger omgaan met materialen. Dit kan door materialen een identiteit te geven. Een circulair gebouw is een gebouw waarvan de materialen die in het gebouw inzichtelijk zijn gemaakt, zodat deze na de levensduur opnieuw een functie vinden.
 • Cees van der Spek: Velen zeggen dat de toekomst onzeker is, maar toekomstige ontwikkelingen zijn nog nooit zo voorspelbaar geweest. Houd bij uw renovatie rekening met een veranderende markt en behoud ruimte voor nieuwe technieken in uw gebouw.
 • Wessel van Beerendonk: Bouwen door met robots is de toekomst. Deze kunnen alles ontwerpen met elk gewenst materiaal. Hiermee kunnen grondstoffen worden uitgespaard.

 

Meer weten over Gebouw vol Energie? Klik hier.

 

Deelnemers