MENU

Door: Marjolein Bezemer, 28 mei 2019


Wethouder duurzaamheid van ’s-Hertogenbosch zet in op samenwerking in energietransitie

Wethouder Mike van der Geld is zeer gemotiveerd om samen met bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen de klimaatdoelen uit het bestuursakkoord te halen. Hij zet daarbij niet alleen in op energie, maar ook op klimaatadaptatie. Als lid van de Bossche Energiecoalitie (BEC) wil de gemeente ’s-Hertogenbosch bedrijven ondersteunen. Zelf laat de gemeente ook zien wat er al kan.

Samen aan de slag met energietransitie

De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft een ambitieus bestuursakkoord. Op het gebied van energie maakt wethouder Van der Geld onderscheid tussen drie sporen: het verduurzamen van de bebouwde omgeving, duurzame energie opwekken en duurzame bedrijven. “De gemeente streeft naar klimaatneutraal, en dat kunnen we alleen samen met bedrijven en bewoners doen”, aldus Van der Geld. “Ik heb gemerkt dat de vragen van bedrijven over energietransitie niet veel verschillen met die van inwoners. De belangrijkste vragen zijn: wat kan ik doen en hoe kan ik het betalen?”

BEC belangrijk voor energietransitie

Bedrijven zorgen voor een groot deel van de CO2-uitstoot. De bedrijven en organisaties in de Bossche Energiecoalitie zijn concreet aan de slag met energiezuinige gebouwen en het opwekken van duurzame energie. Ook het verduurzamen van mobiliteit wordt steeds meer opgepakt. De leden van de BEC streven naar 25% CO2-reductie tussen 2015-2020. Van der Geld: “Bedrijven leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan de energietransitie van ’s-Hertogenbosch.”  De gestelde doelen lopen tot 2020, dus er wordt gewerkt aan een nieuw convenant. “Het is belangrijk niet uit te stellen, maar samen aan de slag te gaan. We worden steeds slimmer met elkaar. De koplopers uit de BEC delen kennis en ervaringen met bedrijven die wel willen, maar nog niet zo ver zijn. Daarom wil ik meer bedrijven bij de BEC betrekken”.

Klimaatadaptatie

Niet alleen energietransitie is een belangrijk thema volgens Van der Geld: “Ik vraag binnen de BEC ook steeds meer aandacht voor klimaatadaptatie. Werken in een groene leefomgeving is prettiger. We komen uit op meer groen omdat het heel veel verschillende doelen dient”. Meer groen in de stad werkt goed tegen hittestress, houdt water vast bij hoosbuien, zorgt voor meer biodiversiteit, verbetert de luchtkwaliteit en heeft een positief effect op de gezondheid. “En bomen slaan ook nog eens CO2 op. Daarmee draagt meer groen bij aan een klimaatneutrale gemeente. En we kunnen daardoor beter omgaan met de gevolgen van klimaatverandering.”

Gebiedsgerichte aanpak

De Bossche Energiecoalitie helpt bedrijven aan de slag te gaan. Van der Geld: “We hebben sinds de oprichting van de BEC een hoop werk verricht, maar het laaghangend fruit is inmiddels geplukt. We waren toe aan BEC 2.0, waarin we meer naar collectieve oplossingen kijken”. De gemeente gaat warmteplannen opstellen voor het verduurzamen van de warmtevoorziening op bedrijventerreinen.  “De BEC kan een rol spelen in de gebiedsaanpak om van het gas af te gaan en uiteindelijk CO2-neutrale gebieden te helpen creëren”, aldus de wethouder. Leden van de BEC die in hun gebied de samenwerking aangaan kunnen hierbij ondersteuning krijgen vanuit de energiecoalitie. Een sprekend voorbeeld is de samenwerking tussen de afvalstoffendienst, Waterschap Aa en Maas en Heineken, die onderling biogas en warmte uitwisselen.

Energieopwekking

Energiezuinige gebouwen leveren veel op, maar wethouder Van der Geld ziet ook kansen in energieopwekking door bedrijven op hun eigen terreinen en daken. “De energietransitie is een kans. Genoeg bedrijven zijn geïnteresseerd in energieopwekking. Het zorgt ook nog eens voor meer werkgelegenheid”. Het is volgens Van der Geld wel belangrijk dat bedrijven daarbij verder kijken dan drie jaar terugverdientijd voor investeringen. “Ik realiseer me dat dat lastig is, maar we hebben te maken met een nieuwe realiteit, een veranderproces. Dan moet je investeringen durven doen met een langere terugverdientijd”.

Gemeente werkt aan energieneutrale gebouwen

De gemeente ’s-Hertogenbosch is zelf volop bezig met het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed. Van der Geld: “De komende jaren maken alle geselecteerde (circa 100) gebouwen een zo groot mogelijke stap richting Bijna EnergieNeutraal Gebouw (BENG). En minimaal naar energielabel B.” De gemeente wil graag laten zien dat het mogelijk is om gebouwen energieneutraal te maken. Zo wordt het stadskantoor binnenkort aardgasloos en wordt het voormalig Grasso-gebouw energieneutraal. Dat een monument ook zonder aardgas verwarmd kan worden, laat de Mariënburg al zien. Daarnaast is de gemeente nu nog de grootste zonnepaneleneigenaar met 12.000 zonnepanelen op 28 gebouwen. Heineken zal de gemeente binnenkort van de troon stoten met liefst 18.000 zonnepanelen. Maar dat vindt wethouder Van der Geld alleen maar mooi.

Deelnemers